Multilingual Turkish Dictionary

English Turkish International

English Turkish International
A.TR DOLASIM BELGESI : English Turkish International

Türkiye veya Toplulukta (EU ) serbest dolasimda bulunan e?yanyn Katma Protokol'de öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesini sa?lamak üzere, ihracatçy ülke yetkili kurulu?larynca düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen belg

A/V : English Turkish International

ing. Ad Valorem; Kıymet üzerinden

AB : English Turkish International

Avrupa Birliği

AD VOLEREM : English Turkish International

A/V; Kıymet üzerinden

ADVANCE FREIGHT : English Turkish International

AF; Kıymet üzerinden

AF : English Turkish International

ing. Advanced Freight; Kıymet üzerinden

AIRWAY BILL : English Turkish International

AWB; Konşimento (Hava)

AWB : English Turkish International

ing. Airway Bill; Konşimento (Hava)

AYNI AILENIN UYELERI : English Turkish International

karı, koca, anne, baba, çocuk, erkek ve kız kardeş (öz ya da anne veya babadan biri öz), büyükbaba, büyükanne, torun, amca, dayı, hala, teyze, yeğen, üvey anne-baba, üvey çocuk ve üvey kardeşi ifade eder

AYNI ESYA : English Turkish International

fiziksel özellik, kalite ve tanındığı özellikleri dahil olmak üzere her hususta aynı olan ve aynı ülkede üretilmiş eşyayı (görünüşteki küçük farklılıklar diğer hususlarda tanıma uyan eşyanın aynı eşya sayılmasını önlemez) ifade eder

AYNI SINIF VEYA CINS ESYA : English Turkish International

elli bir sanayi sektöründe üretilen bir grup veya bir dizi eşya kapsamına giren eşyayı (bu ifade aynı veya benzer aşyayı da kapsar) ifade eder

AYNI VEYA YAKIN TARIH : English Turkish International

ithal edilen eşya ya da aynı veya benzer eşyaya ait birim fiyatın belirlenmesine imkan verecek ileri ve geriye doğru tespiti mümkün olan ilk tarihi ifade eder

B/G : English Turkish International

ing. Bonded Goods; Gümrüğü ödenmemiş transit mal

BENZER ESYA : English Turkish International

her hususta aynı olmamakla birlikte aynı işlevi görmelerini ve ticari olarak birbirlerini ikame edebilmelerini mümkün kılan, benzer özellik ve benzer unsurları bulunan ve aynı ülkede üretilmiş olan eşyayı (eşyanın kalitesi, tanındığı özellikleri, bir tica

BERTH TERMS : English Turkish International

BT; Yükleme boşaltma kuralları

BMB : English Turkish International

ağlayıcı menşe bilgisi

BONDED GOODS : English Turkish International

B/G; Gümrüğü ödenmemiş transit mal

BT : English Turkish International

ing. Berth Terms; Yükleme boşaltma kuralları

BTB : English Turkish International

ağlayıcı tarife bilgisi

CAD : English Turkish International

ing. Cash Against Goods; Vesaik mukabili

CASH AGAINST DOCUMENTS : English Turkish International

CAD; Vesaik mukabili

CASH IN ADVANCE : English Turkish International

CIA; Peşin Para

CFR : English Turkish International

ing. Cost and Freight; Mal bedeli ve navlun ödenmiş olarak teslim (Belirtilen varış limanında)

CIA : English Turkish International

ing. Cash In Advence; Peşin Para

CIF : English Turkish International

ing. Cost, Insurance and Freight; Mal bedeli, sigorta ve navlun ödenmiş olarak teslim (Belirtilen varış limanında). Tüm taşıma türlerinde kullanılır