Multilingual Turkish Dictionary

German Turkish

German Turkish
ÜBERRUMPELN : German Turkish

gafil avlamak

ÜBERSCHAUEN : German Turkish

ir bakışta görmek

ÜBERSCHLAGEN : German Turkish

tahmini hesaplamak; okumayıp geçmek; de. takla atmak; ılık

ÜBERSCHNEIDEN : German Turkish

de. kesişmek

ÜBERSCHREIBEN : German Turkish

aşlık koymak; huk. devretmek

ÜBERSCHREITEN : German Turkish

aşmak, geçmek

ÜBERSCHWEMMEN : German Turkish

su basmak

ÜBERSCHÄTZEN : German Turkish

fazla değer biçmek; gözünde büyütmek

ÜBERSCHÜSSIG : German Turkish

fazla, arta kalan, artan

ÜBERSEEISCH : German Turkish

denizaşırı

ÜBERSEHEN : German Turkish

gözden kaçırmak; görmemezlikten gelmek, göz yummak

ÜBERSENDEN : German Turkish

yollamak, göndermek

ÜBERSETZEN : German Turkish

çevirmek, tercüme etmek

ÜBERSICHTLICH : German Turkish

apaçık, belli

ÜBERSIEDELN : German Turkish

(bir yere gidip) yerleşmek

ÜBERSPRINGEN : German Turkish

atlamak

ÜBERSTEHEN : German Turkish

(tehlike, vb.) atlatmak; hayatta kalmak

ÜBERSTEIGEN : German Turkish

aşmak; tırmanmak

ÜBERSTÜRZEN : German Turkish

aceleye getirmek; de. (arka arkaya) birbirini izlemek

ÜBERSTÜRZT : German Turkish

çok hızlı, aceleci, vakitsiz

ÜBERTRAGBER : German Turkish

devredilebilir

ÜBERTRAGEN : German Turkish

devretmek; yayınlamak; geçirmek, bulaştırmak

ÜBERTREFFEN : German Turkish

geçmek, aşmak

ÜBERTREIBEN : German Turkish

abartmak, büyütmek

ÜBERTRETEN : German Turkish

karşıya geçmek; uymamak, çiğnemek