Multilingual Turkish Dictionary

Turkish Turkish Fizik Terimleri

Turkish Turkish Fizik Terimleri
ELEKTRON : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Atomun temel parçacigi, bir leptondur

ELEKTRON VOLT : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Potansiyel farki 1 volt olan bir gerilim bölgesine düsen elektron veya protonun sahip oldugu enerjidir.
6 x
19 joule

ELEKTRON YAKALANMASİ : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Bir atomun iç kabuklarindaki bir elektronun çekirdek tarafindan yakalanarak yok olmasidir. Olusan evlat çekirdek nükleon ile ayni sayida fakat bir proton eksiktir

ELEMENT : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Farkli kimyasal özellikleri olmayan en küçük madde

ENERJİ : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Bir cismin is yapabilme yetenegine denir

ENERJİ KORUNUMU : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Izole edilmis bir sistemin enerjisi degismez

ENTROPİ : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Bir sistemin derecesini belirten bir ölçü. Termodinamigin ikinci yasasi izole edilmis bir sistemin entropisinin artacagini belirtir

ES POTANSİYEL YÜZEYLER : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Bir elektrik alan alan içinde ayni potansiyel degere sahip birden fazla nokta bulunabilir.Bu noktalarin birlestirilmesi halinde potansiyellerin sabit kaldigi yüzeyler elde edilir.Bu yüzeylere espotansiyel yüzeyler adi verilir.Es potansiyel yüzeyler elektrik alan dogrultusuna diktir

ESB : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Aralarinda 1 cm mesafe bulunan esit büyüklüklü iki yük birbirlerini 1 dyn’lik kuvvetle itiyor veya çekiyorlarsa yüklerden her biri 1 esb’dir

ESDEGER KUVVETLER : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: F1 ve F2 gibi iki kuvvet ancak ve ancak F1=F2 VE ANCAK VE ANCAK verilen herhangi ibr noktaya göre ayni tork’a sahip iseler,bu iki kuvvet esdegerdir

ESDEGER SALİNİM : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Atoma gelen bir foton yüzünden atomun foton salmasi olayidir. Geln fotonun enerjisi ile çikan fotonun enejisi aynidir

ESNEK OLMAYAN ÇARPİSMA : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Momentumun korundugu halde toplam kinetik enerjinin korunmadigi çarpismadir.Eger çarpismadan sonra cisimler birlikte hareket ediyorlarsa bu tür çarpismaya ise tamamen esnek olmayan çarpisma denir

ESNEK ÇARPİSMA : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Toplam momentum ve toplam kinetik enerjinin çarpismadan önce ve sonra sabit kaldigi çarpismadir

ESNEKLİK SİNİRİ : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Cismin kalici olarak bozulana kadar cisme uygulanabilen en büyük zor olarak tanimlanir

ETER : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Isigin yayildigi hipotez ortami

ETKİN DEGER : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: AC geriliminin bir tam peryot boyunca kare ortalamsinin karekökü seklinde tanimlanir

ETKİNLİK : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Enerji girisine göre yapilan is oranidir. Ideal isi makinesinde Carnot etkinligi
Tc/ Th

EVRENSEL ÇEKİM YASASİ : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: F = GM1M2/ r2, denklemdeki F evrendeki bir cisme etki eden kuvvet, G evrensel çekim sabiti, M1 ve M2 etkilesen kütleleri, r ise kütle merkezleri arasindaki uzakligi göstermektedir

EYLEMSİZ KÜTLE : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Bir nesnenin hizinin degismesini engelleyen nicelik. Birimi kilogram

EYLEMSİZ REFERANS SİSTEMİ : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Eylemsizlik yasasinin geçerli oldugu referans sistemi (Newton un hareketle ilgili ilk yasasi)

EYLEMSİZLİK : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Bir cismin hizinda meydana gelebilecek degismeye direnme egilimine o cismin eylemsizligi denir

EYLEMSİZLİK MOMENTİ : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Cismin dönme hareketindeki degisiklige direnç göstermesinin bir ölçüsüdür

FAHRENHEİT SİCAKLİGİ : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Suyun donma ve kaynama noktalarini 32 ve 212 degeleri arasinda 180 bölmeye ayiran sicaklik skalasi

FARADAY INDÜKSİYON YASASİ : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Kapali bir elektrik devresinde meydana gelen emk büyüklügünün , elektrik devresinin manyetik alan içinde kapladigi yüzeyden geçen manyetik akinin zamanla degisim hizina esittir.Yani,kapali bir elektrik devresi üzerinde ki manyetik alnin degistirilmesi sonucunda devreden bir elektrik akimin akacagini göstermistir

FERROMANYETİK MADDELER : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Bagil manyetik geçirgenlikleri 1’den çok büyük olan maddelerdir.Böyle ortamlarda manyetik alan siddeti artar.Bu tür maddeler miknatis,elektrik motoru, jenaratör,trafo gibi araçlarin yapiminda kullanilir