Multilingual Turkish Dictionary

Turkish Turkish Genetik

Turkish Turkish Genetik
ABİYOGENEZ : Turkish Turkish Genetik

Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş

ADAPTASYON : Turkish Turkish Genetik

Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri

ADENİN : Turkish Turkish Genetik

Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni

ADENOZİN TRİFOSFAT (ATP) : Turkish Turkish Genetik

Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji

ADRENALİN : Turkish Turkish Genetik

Böbrek üstü bezinden salgılanan hormon

AEROBİK SOLUNUM : Turkish Turkish Genetik

Hücrede yalnız moleküler oksijenin kullanıldığı bir solunum şeklidir

AGLÜTİNASYON : Turkish Turkish Genetik

Kan hücrelerinin kümeleşerek pıhtılaşması

AKSON : Turkish Turkish Genetik

Sinir hücrelerinin uzun uzantısı.sinaptik bağlantıların sağlantığı uzantılardır

AKTİF TAŞIMA : Turkish Turkish Genetik

Yarı geçirgen bir zarda maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama enerji harcayarak geçmesi olayıdır

AKTİN : Turkish Turkish Genetik

Kaslarda kasılmayı sağlayan protein yapıdaki ince iplikler

ALEL : Turkish Turkish Genetik

Bir karakter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden herbiri

ALG : Turkish Turkish Genetik

Sulu ortamda yaşayan tek hücreli organizmalardır.Foto sentez yada fagosite yaparak beslenir

ALLANTOYİS KESESİ : Turkish Turkish Genetik

Yumurta içindeki metabolik artıkların depolandığı embriyonik kese

ALVEOL : Turkish Turkish Genetik

Akciğerlerde genişlemiş küçük kesecik

AMİNO ASİT : Turkish Turkish Genetik

Proteinlerin yapı taşıdır. Bir amino asit, amino grubu (NH2) ile bir karboksil grubu (COOH) taşıyan bileşiklerdir. Çok sayıda amino asit peptid bağları ile bağlanarak proteinleri oluşturur

AMİNO-ASİT : Turkish Turkish Genetik

Hücrelerimizi oluşturan proteinlerin yapıtaşı olan "canlı" moleküller. 20 ayrı türü vardır. Vücudumuzdaki proteinlerin hangi amino-asitlerden oluşacağını genlerimiz belirler

AMONYAK (NH3) : Turkish Turkish Genetik

Protein metabolizması sonucu oluşan azot ve hidrojen bileşimi olan keskin kokulu bileşik

ANAEROBİK SOLUNUM : Turkish Turkish Genetik

Hücrede moleküler oksijenin kullanılmadığı bir solunum şeklidir

ANİZOGAMİ : Turkish Turkish Genetik

Farklı şekil, büyüklük ve yapıdaki gametlerin birleşimiyle yapılan eşeyli üreme şekli

ANTİASİT : Turkish Turkish Genetik

Asit giderici

ANTİDİÜRETİK HORMON : Turkish Turkish Genetik

Böbreklerden suyun geri emilmesini sağlayan ve hipofizin arka lobundan salgılanan hormon

ANTİJEN : Turkish Turkish Genetik

Canlı vücuduna dışarıdan giren ve antikor oluşmasını sağlayan yabancı madde

ANTİKODON : Turkish Turkish Genetik

tRNA'daki üçlü baz dizilişi

ANTİKOR : Turkish Turkish Genetik

Vucuda giren yabancı maddeleri(antijen) yok etmek için vücudun ürettiği savunma maddesi

APANDİS : Turkish Turkish Genetik

İnce bağırsak ile kalın bağırsağın birleştiği yerde parmak şeklinde bir çıkıntı