Multilingual Turkish Dictionary

Turkish Turkish Mitoloji

Turkish Turkish Mitoloji
ABARİS : Turkish Turkish Mitoloji

İskityalı Apollon rahibi, tanrı, ona kahinlikte öğretmişti. Hiç yemek yemeden yaşar. Apollon’un attığı altın bir oka biner, dünyayı dolaşırdı

ABAS : Turkish Turkish Mitoloji

Metanize’nin oğlu, su içmesiyle alay ettiği için Demeter, onu kertenkele yaptı. Kalkanında büyüleyici bir güç varmış

ABSYRTOS : Turkish Turkish Mitoloji

Kolkhi (Gürcü) kralının oğlu ve Medea’nın kardeşi

ACACALLİS : Turkish Turkish Mitoloji

Minos’un kızlarından biri. Hermes ve Apollon bu kıza gönül vermişlerdi

ACAMAS : Turkish Turkish Mitoloji

Thesus ile Phedre’nin oğlu

ACETES : Turkish Turkish Mitoloji

(Aietes) Kafkas dağları ile Karadeniz arasındaki bir bölgenin kralı.Sihirbaz Circe (Kirke)’nin kardeşi ve güneşin oğlu

ADMETE : Turkish Turkish Mitoloji

Eurystee’nin kızı

ADMETOS : Turkish Turkish Mitoloji

Thessalia’da Phere şehrinin kralı Alkestis’in babası

ADONİS : Turkish Turkish Mitoloji

Güzelliği ile meşhur bir delikanlı, hakkında çeşit çeşit rivayetler vardır

ADRASTEİA : Turkish Turkish Mitoloji

Girit adasında yaşayan bir peri kızı

ADRASTOS : Turkish Turkish Mitoloji

Argos kralı, (Adraste)

ADROGOS : Turkish Turkish Mitoloji

Girit kralı Minos’un oğullarından biri

AEDON : Turkish Turkish Mitoloji

Bülbül. Bir Attika efsanesine göre Aedon , Atina kralı Pandion’un kızıydı

AEGEE : Turkish Turkish Mitoloji

(Aige) Ege Theseus’un babası ve Athena kralı

AEGİNA : Turkish Turkish Mitoloji

(Aigina) Irmak tanrısı Asopos’un kızı

AESON : Turkish Turkish Mitoloji

(Aison) Thessalia kralı Pelias’ın kardeşi ve Jason’ın babası

AETHRA : Turkish Turkish Mitoloji

(Aitra) Trezene kralının kızı, Theseus’un anası

AGANİPPE : Turkish Turkish Mitoloji

İlham perilerinin yani Musa’ların Hlikon dağındaki mukaddes kaynağı

AGAPENAR : Turkish Turkish Mitoloji

Yunan kahramanlarından biri

AGATHODAİMON : Turkish Turkish Mitoloji

Toprağa bereket, şehirlere bolluk veren Lütuf Tanrısı

AGATHON : Turkish Turkish Mitoloji

Atinalı ünlü bir trajedi yazarı

AGAVE : Turkish Turkish Mitoloji

(Agarie) Kral Kadmos’un kızı. Dionysos’un annesi, Semele’nin kızkardeşi

AGDİSTİS : Turkish Turkish Mitoloji

Eski Anadolu tanrıçalarından. Adını Sivrihisar bölgesindeki Agdos dağından almıştır. Pausanias’ın anlattığına göre, Zeus bir rüya görüyor ve tohumları yeryüzüne saçılıyor bu tohumlardan kendisinde hem dişilik hemde erkeklik vasfı bulunan Agdistis yaratılıyor, tanrılar bu tuhaf mahluku yakalıyorlar. Erkeklik uzvunu kesiyorlar. Kesilen uzvun yerinden bir badem ağacı çıkıyor. Sangrios (Sakarya) nehrinin kızı, bu ağaçtan bir badem koparıyor, göğsüne koyuyor ve gebe kalarak Attis’I dünyaya getiriryor. Attis çok güzel bir delikanlı oluyor. O sırada, erkekliğini kaybettiği cihetle yal nız kadınlık vasfını muhafaza eden Agdistis, bu güzel genci seviyor

AGEMEDES : Turkish Turkish Mitoloji

Ünlü heykeltraş ve mimar, Delphoi’deki Apollon tapınağını yaptı

AGEMEMNON : Turkish Turkish Mitoloji

Yunan krallarının en önemlilerinden biri. Troia savaşında,Yunan ordularının baş komutanı