Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani To Persian(Farsi)

Azerbaijani To Persian(Farsi)
ӘYRİLİK : Az Turkish Farsi

اکجی. نادرستی

ӘYRİLMƏK : Az Turkish Farsi

مص.مفکج شدن

ӘYRİLMİŞ : Az Turkish Farsi

اکج شده

ӘYRİM : Az Turkish Farsi

اانحناء. گرداب. نمد زیر زین

ӘYRİMÇƏ : Az Turkish Farsi

اانگشتر

ӘYU : Az Turkish Farsi

صنیکو

ӘZƏB OĞLİ : Az Turkish Farsi

ص.[عر.تر] متفامردی که ازدواج نکرده است

ӘZİZƏ ÇİÇƏYİ : Az Turkish Farsi

ا.مر.گیاعزیزه هندی

НУГУЧ] ÇÜYÜN : Az Turkish Farsi

ا.[رو.توکمه دمیر

ТАРИФ] TARİF : Az Turkish Farsi

ا.[رو.تعرفه. عوارض

ТОРМОЗ] TORMUZ : Az Turkish Farsi

ا.[رو.وسیله‎ای برای متوقف کردن وسیلة نقلیه. به صورت تُرمُز وارد زبان فارسی شده است

ЧАЙНИК] ÇAYNİK : Az Turkish Farsi

ا.[روقوری. نقشة اسلیمی در فرش

ЬЧЕП] PÜNC : Az Turkish Farsi

ا.[رو.بخاری هیزمی