Multilingual Turkish Dictionary

English

English
SIDEBAND : English Turkish Haberlesmesi

(Yan band)
Modüle edilmiş taşıyıcı dalganın kapladığı frekanslar. Taşıyıcı işaret üzerine bindirilen işaret, taşıyıcı işaretin frekans domeninde sağ ve sol taraflarında üst ve alt yanbant sınırları içinde deformasyonlara sebep olurlar

SIDETONE : English Turkish Haberlesmesi

Konuşmacının sesinin, kullanıcının mikrofonundan alıcısına taşınması

SIGNAL TRANSFER POINT : English Turkish Haberlesmesi

(STP, İşaret Nakil Noktası)
Yönlendirmede yardımcı olmak için bir CCS7 ağında merkez santral ile haberleşen uç

SIGNALING : English Turkish Haberlesmesi

(İşaretleşme)
Ağ bileşenleri arasında denetim bilgisinin alış verişi

SIGNALING POINT : English Turkish Haberlesmesi

(SP)
Bir ortak kanal işaretleşme ağında bir anahtar içinde işaretleşme işlemini yerine getirmek için tasarlanmış işlemci

SIGNALING SYSTEM 7 : English Turkish Haberlesmesi

(SS7)
ISDN işaretleşme standardı. Sıklıkla CO’lar arasında ağ denetimi amacı ile kullanılır

SIGNALLING EQUIPMENT : English Turkish Haberlesmesi

(İşaretleşme Cihazı)
Ses Üreteci / Ses Tespiti

SINGLE ATTACHED STATION : English Turkish Haberlesmesi

(SAS, Tek Bağlı İstasyon)
  Tek bir halkanın desteklendiği bir FDDI bağlantı şekli. Tipik olarak iş istasyonları ve sunucuların bir yoğunlaştırıcıya bağlanmasında kulanılır

SINGLE MODE OPTICAL FIBER : English Turkish Haberlesmesi

Tek dalga boyunda lazer ışığının kullanıldığı, uzun mesafeler için kullanılan bir fiber optik kablo cinsi

SL-1 : English Turkish Haberlesmesi

Bir Northern Telecom PBX sisteminin ticari adı

SLIP : English Turkish Haberlesmesi

(Serial Line Internet Protocol, Seri Hat Internet Protokolü)
Özellikle UNIX sunucularına seri hatlar üzerinden TCP/IP bağlantısı için tasarlanmış
katman protokolü

SLOTTED RING - : English Turkish Haberlesmesi

Sayısı ve uzunluğu sabit paketlerin halka boyunca sürekli olarak taşındığı bir LAN mimarisi. Uçlar boş slotları doldurarak veri iletirler. Tüm uçlar boş slotları veya kendilerine gelen paketleri algılayabilirler. Bu mimari Cambridge Ring olarak da bilinir

SLOTTING : English Turkish Haberlesmesi

Ağ içinde bulunan kanal kapasitesine bir devre atama işlemi

SMART WIRING HUB : English Turkish Haberlesmesi

(Akıllı Kablolama Hub’ı)
Çoklu ortamların desteklenmesi ve merkezi bir konumdan yönetimi sağlayan bir ağ yoğunlaştırıcısı

SMB : English Turkish Haberlesmesi

(Server Message Block, Sunucu Mesaj Bloğu)
Yerel birer kaynakmış gibi bilgisayarın dosya ve dizinlerine erişimi olanaklı kılan, Microsoft’un dağıtık sistemi

SMDS : English Turkish Haberlesmesi

kz. Switched Multi-megabit Data Services

SMF-PMD : English Turkish Haberlesmesi

FDDI "Single-Mode Fiber" PMD. PMD’den uzun mesafelerde çalışır

SMTP : English Turkish Haberlesmesi

(Simple Mail Transfer Protocol, Basit Posta İletim Protokolü)
Bir makinadan diğerine posta nakli için TCP/IP standart protokolü. SMTP, iki posta sisteminin nasıl etkileşeceğini ve posta iletimi sırasındaki alıp verilen denetim mesajlarının şeklini tanım

SNA : English Turkish Haberlesmesi

(Systems Network Architecture)
IBM donanımı ve yazılımı arasında veri gönderimi için IBM’in katmanlı haberleşme protokolü. Yedi katman olarak tanımlanmıştır. OSI ve SNA katmanları arasında benzerlik olsa da tam bir uyum yakalamak mümkün değildir. SNA IB

SNIFFER : English Turkish Haberlesmesi

En alt seviyede ağı analiz eden yazılım veya donanım

SNMP V2 : English Turkish Haberlesmesi

SNMP için önerilen iki güncellemenin birleşimi: Secure SNMP ve Simple Management Protocol. SMI’dan Yöneticiden-Yöneticiye MIB’lere kadar herşeyi tanımlayan 12 doküman, 400 sayfadan oluşur

SNMPII : English Turkish Haberlesmesi

SNMP’de olmayan güvenlik özelliklerini içeren kapsamlı bir standart. Yığın halinde bilgi kopyalama ve uzak bir izleme ortamı kurma yetenekleri vardır

SOCKETS : English Turkish Haberlesmesi

İki uygulamanın ağ üzerinden TCP/IP ile konuşmasını sağlayan yazılım arabirimleri

SOURCE CODE : English Turkish Haberlesmesi

(Kaynak Kodu)
Derlenmeden ve makina koduna çevrilmeden önce bir programın yazıldığı dilin komutlarını içeren metin bazlı şekli

SOURCE ROUTE BRIDGE : English Turkish Haberlesmesi

(Kaynak Yönlendirmeli Köprü)
  Bir Token Ring veya FDDI çerçevesindeki yönlendirme bilgisi sahasını işleyerek o çerçeveyi iletip iletmeyeceğine karar verme yeteneğine sahip bir köprü