Multilingual Turkish Dictionary

English

English
SOURCE ROUTING TRANSPARENT - : English Turkish Haberlesmesi

(SRT) Ethernet için Saydam Köprüleme ve Token Ring için Kaynak Yönlendirmeyi birleştirerek, bu farklı iki LAN türünün bağlantısını sağlayan bir algoritma. Köprü çerçeve tipine göre her çerçeveye TB veya SR mantığı uygular

SP : English Turkish Haberlesmesi

Bkz. Signaling Point

SPACE-DIVISION SWITCHING : English Turkish Haberlesmesi

(SDS, Boşluk Bölümlemeli Anahtarlama)
Cross-bar anahtarlama gibidir; ancak, bilgisayar denetiminde yapılır. Analog veya sayısal iletimler gelen ve giden trunklardan oluşan bir matris aracılığı ile trunk-by-trunk üzerinden yönlendirilir

SPANNING TREE ALGORITHM : English Turkish Haberlesmesi

Bir IEEE standardı parçası. Çoklu köprülerden oluşan bir ortamda oluşabilecek döngülerin tespiti ve engellenmesini sağlayan bir mekanizmadır. Üç veya daha fazla LAN segmeni köprülerle birbirine bağlandığında döngüler oluşabilir. Yerel olmadığı düşünülen p

SPANNING TREE DOMAIN : English Turkish Haberlesmesi

Bir tek Spanning Tree’nin işlettiği ağ içinde bir bölüm

SPARSE MODE : English Turkish Haberlesmesi

(Seyrek Mod)
Hem alıcı ve hem de verici için ortak olan bir buluşma noktası tanımlayarak çalışan bir IAB multicast protokolü. Gönderen ve alan haberleşmeyi bu buluşma noktasında başlatırlar ve akış başladığında bu iyileştirilmiş bir yol üzerinden gerçek

SPLIT_T : English Turkish Haberlesmesi

Bir T-1 hattını dolduran 24 DS0 devresinden daha azını içeren bir iletim hattı

SPOOL : English Turkish Haberlesmesi

(Simultaneous Peripheral Operation On Line)
Yazıcı gibi bir çıktı cihazına olan akışı denetleyen bir cihaz veya program. Spooling hali hazırda meşgul olan bir cihaza kullanıcının veri göndermesidir. Bir LAN’da yazıcıya yapılan spooling, Print server tar

SPREADSHEET : English Turkish Haberlesmesi

Veriyi tutmak için verinin satır ve sütunlarla düzenlendiği yapı. Bu yapı üzerinde nümerik işlemler de gerçekleştirilebilir

SQE TEST : English Turkish Haberlesmesi

(Signal Quality Error Testi, İşaret Kalitesi Hata Testi)
Transceiver’i test eden bir IEEE
3 işlevi. "SQE" terimi sıkça hatalı olarak Ethernet 2’deki benzer bir işlev olan "Heartbeat" yerine kullanılır

SQL : English Turkish Haberlesmesi

(Structured Query Language, Yapısal Sorgulama Dili) Kullanıcı/sunucu uygulamalarında bir ağ üzerinden veri tabanlarının sorgulanması için kullanılabilen standartlaştırılmış bir dil

SRDM : English Turkish Haberlesmesi

(Sub Rate Data Mux, Alt Oran Veri Çoğullayıcı)

SS7 : English Turkish Haberlesmesi

(Signaling System 7)
Telefon ağları için bant dışı çalışan çağrı işlemeyi hızlandıran bir adresleme protokolü. Hileli aramaları tespiti, Caller ID gibi özellikleri vardır

SSCP : English Turkish Haberlesmesi

(Systems Services Control Point, Sistem Hizmetleri Denetim Noktası)
Bir IBM SNA ortamında SSCCP sunucu işlemcisinde yerleşiktir ve yalnız başına veya diğer işlemcilerdeki SSCP’ler ile birlikte ağda merkezi denetim, dizin hizmetleri ve işletimsel işlevle

SSL : English Turkish Haberlesmesi

(Secure Sockets Layer)
Netscape tarafından Web’de güvenli iletimi desteklemek amacıyla geliştirilen ve özel anahtarlarla şifrelemeyi sağlayan protokol. SSL ile bağlantı sağlanırken URL https ile başlar ve 449 numaralı TCP portu kullanılır

STATE : English Turkish Haberlesmesi

Bir nesnenin veri niteliklerinin anlık durumu

STATION SET : English Turkish Haberlesmesi

Telefon için diğer bir adlandırma

SYSTEM CALL : English Turkish Haberlesmesi

(Sitem Çağrısı)
Bir kabuk operasyonu gibi belirli bir işlevi yerine getirmesi için, bir uygulamadan işletim sistemine yapılan çağrı

SYSTEM INTEGRATOR : English Turkish Haberlesmesi

(Sistem Bütünleştiricisi)
Değişik uygulama ve sistemleri tek bir müşteri çözümü halinde birleştiren şirket

T-CARRIER : English Turkish Haberlesmesi

Sayısal iletim hatlatı için Birleşik Devletler standartları. DSn veya DSIC şeklindeki işaret standartlarına karşılık gelen hat tipleri Tn veya TIC şeklindedir

T1 : English Turkish Haberlesmesi

(DS1)
(1) 24 sayısallaştırılmış ses kanalını bir
5 Mbps sayısal kanaldan taşıyabilen telefon şirketi standardı. (2)
544Mbit/s’de yüksek hızlı veri iletimi için bir US ve Japon standardı
24 64Kbit/s kanal ve bir 8Kbit/s’lik denetim bilgisi kanalınd

TA : English Turkish Haberlesmesi

Terminal Adapter (Uçbirim Bağdaştırıcısı, ISDN-BRI)

TABLE : English Turkish Haberlesmesi

İki boyutlu, satır ve sütunlarla bilgi sunma şekli. (Veri Tabanında)

TABLOLARÝ : English Turkish Haberlesmesi

ajandalar gibi

TANDEM EXCHANGE : English Turkish Haberlesmesi

(Tandem Santral)
Yüksek  kapasiteli, CO’ların yıldız ağlarının ortasında yer alan santraller