Multilingual Turkish Dictionary

English

English
TIME-DIVISION ANAHTARLAMA : English Turkish Haberlesmesi

(TDS, Zaman Bölümlemeli Anahtarlama)
Sayısal işaretlerin anahtarlanması için bir yöntem. İçeri doğru gelen çoğullanmış bir hattın her kanalı dışarı doğru giden bir hat üzerinde atanmış bir zaman bölümüne yönlendirilir

TIP : English Turkish Haberlesmesi

Manuel anahtar tablosu prizi ucu. İki telli iletim için bir veya iki noktalı ucu vardır. Diğer uç ring olarak adlandırılır. Manuel anahtar tabloları (Switchboard) mazide kalmış olsada bu terimler hala kullanımdadır

TN3270 : English Turkish Haberlesmesi

IBM mainframe’ine bağlantı sağlayan bir telnet türevi

TOKEN : English Turkish Haberlesmesi

Bir Token Ring halkasında veya FDDI LAN’inde sürekli olarak dolaşan bir paket. Bir ağ cihazı iletimde bulunmak istediğinde token’ı alıncaya kadar bekler, mesajını token’a ekler ve gönderir. Gönderen cihaz token kendine geri döndüğünde mesajını token’dan k

TOKEN BUS : English Turkish Haberlesmesi

Token passing kullanan bir LAN veriyolu topolojisi. Uçların sırası fiziksel mimari ile değil yazılımla denetlenir. Arcnet ve Map örnekler arasındadır

TOKEN PASSING : English Turkish Haberlesmesi

Aynı anda tek bir ucun ağa erişimi sağlayarak kısıtlama sağlayan bir teknik. Bir token uçtan uca dolaşarak, o anki uca veri iletim hakkı verir. İleten taraf token’a mesajını iliştirir. Alacak uca kadar dolaşan token, alan uca ulaştığında, alan uç mesajı a

TOKEN RING : English Turkish Haberlesmesi

Token passing metodu ile ağdaki uçların veri iletimine olanak tanıyan bir 4/16Mbit/s LAN mimarisi. IEEE
5’de bir halka mimarisi ve özel bir veri paketi olan ve uçtan uca dolaşan token ile tanımlanmıştır. Uçların sırası uçların halkaya fiziksel bağlant

TOLL CALL : English Turkish Haberlesmesi

Konuştukça ücretlendirilen bir çağrı

TOLL OFFICE : English Turkish Haberlesmesi

Tandem Santral

TOPOLOGY : English Turkish Haberlesmesi

Haberleşme yöntemi ile birlikte cihazların ağa nasıl yayıldığı durumu. Fiziksel veya mantıksal olarak tanımlanabilen, bir ağı oluşturan uçların geometrik veya mantıksal olarak birbirlerine nasıl bağlanacağını ve haberleşeceğini ortaya koyan plan

TP-4/IP : English Turkish Haberlesmesi

TCP/IP’ye benzeyen bir ISO protokol kümesi

TP-PMD : English Turkish Haberlesmesi

FDDI (Twisted Pair Physical Layer Medium). UTP üzerinde FDDI benzeri hizmet için ANSI tanımı. ANSI X3T
5 tarafından standartlaştırılmaktadır. CDDI’ın NRZI kodlaması yerine MLT-3 kodlaması kullanılır

TRAFFIC : English Turkish Haberlesmesi

Bir ağ veya iletim devresi üzerindeki aktivite; veri aktarımı

TRANSACTION : English Turkish Haberlesmesi

İlişkilendirilmiş veri, temel işlemler ve tetiklemelerin dahil olduğu tek bir iş olayı

TRANSDUCTION : English Turkish Haberlesmesi

Enerjinin bir şekilden diğerine dönüştürülmesi

TRANSFER : English Turkish Haberlesmesi

Bir çokluğu bir yerden diğerine taşıma veya iletme

TRANSISTOR : English Turkish Haberlesmesi

Bir denetim akımının bir yarı iletkeni yalıtkan durumdan iletken bir duruma geçirmesi prensibi ile çalışan devre elemanı. Bu elektromekanik bir anahtarın taklit edilebilmesini sağlar

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL : English Turkish Haberlesmesi

(TCP, İletim Denetim Protokolü)
Uçtan uca taşıma garantisi ve akış denetimi sağlayan, Internet ve birçok özel ağda uyarlanmış dördüncü katman protokolü

TRANSMISSION MODE : English Turkish Haberlesmesi

(İletim Modu)
Veri akışı (a) data flow (simplex, half duplex, full duplex), (b) fiziksel bağlantı (parallel, serial) veya (c) zamanlama  (asynchronous, synchronous) bazında iletim tipi sınıflandırması

TRANSMISSION SYSTEM : English Turkish Haberlesmesi

(İletim Sistemi)
İki nokta arasında haberleşme kapasitesi tesisi. İşaretleri üreten cihazlar tarafından yönetilir

TRANSPARENT LAN SERVICE : English Turkish Haberlesmesi

(TLS, Saydam LAN Hizmeti)
  Ortak bir taşıyıcı firmadan alınan bu hizmetle son kullanıcı konumlarındaki ağlar ikinci veya üçüncü katmanda tek bir parça ağ gibi çalışabilirler. Kullanıcı tarafında ATM uplink portu bulunan LAN anahtarlarının kullanımı ile

TRANSPORT DRIVER : English Turkish Haberlesmesi

(Taşıma Sürü-cüsü)
LAN Manager ve bir veya birkaç ortam erişimi denetleyecisi arasında haberleşmeyi sağlayan bir ağ cihaz sürücüsü. Transport Driver LAN Manager olaylarını yerel ağ üzerindeki bilgisayarlar arasında iletir

TRANSPORT LAYER : English Turkish Haberlesmesi

(Aktarım Katmanı)
ISO tarafından belirlenmiş, OSI modelindeki
katman. Bu katmanın amacı kullanıcı ve ağ arasında aracılığı sağlamaktır. Bu katman, üst katman ağlardan bağımsızdır

TREE TOPOLOGY : English Turkish Haberlesmesi

(Ağaç Topolojisi)
Herhangi iki uç arasında yalnızca bir yol olan ağ topolojisinin grafik tanımı