Multilingual Turkish Dictionary

English

English
TREE-TYPE TOPOLOGY : English Turkish Haberlesmesi

Bu ağ topolojisi eski SA mirası ortamları ifade eder

TRELLIS CODING : English Turkish Haberlesmesi

Genlik ve Faz kodlamasını birleştiren geliştirilmiş bir modülasyon yöntemidir. Bu metod
6Kbit/s üzeri hızlarda yüksek iletim ve düşük hata oranı sağlar

TRIGGER : English Turkish Haberlesmesi

(Tetik) (1) (Genel) Bir olaya bağlı olarak başlatılma. (2) (Veritabanı) Bir veritabanı yönetim sisteminden talep edilen ekleme, değiştirme, silme veya okuma işlemeleri sonucunuda DBMS tarafından etkin hale getirilen uygulamaya has işlem

TRUNK : English Turkish Haberlesmesi

Anahtarlar arası yüksek kapasiteli bir bağlantı. Kullanıcı açısından bakıldığında bir PBX’e bağlı, telefon şirketinden kiralanan hat hizmetini ifade debilir. Kullanıcı trunk’lar dışa doğru, içeri doğru veya iki yönlü olabilir

TRUNK GROUP : English Turkish Haberlesmesi

Aynı lokasyondan yönlendirilmiş ortak tipli bir grup devre

TRUNK MEMBER : English Turkish Haberlesmesi

Bir Trunk grubundaki bir devre

TUNNELING : English Turkish Haberlesmesi

(Tünelleme)
Bir veri-bağı protokolü üzerinden iletiliyormuş gibi başka bir ağ protokolü üzerinden, noktadan noktaya açılan bir sanal devre ile bir protokol verisinin iletilmesi. Örnekler: Ethernet yerine, AppleTalk üzerinde TCP/IP çalıştırılması; Ethern

TWISTED PAIR : English Turkish Haberlesmesi

(Büklümlü Çift)
Çiftler arasında potansiyel işaret etkileşimini azaltmak için yalıtılmış iki bakır kablonun değişik boylarda birbirlerine büklümlü hali. Çoklu çiftler söz konusu olduğunda bunlar tek bir plastik kılıf ile bir araya getirilirler. Bu tip k

TWISTED PAIR / PHYSICAL MEDIUM DEPENDENT : English Turkish Haberlesmesi

(TP/PMD)
  FDDI’ın ekranlı veya ekransız büklümlü çift bakır tel üzerinden çalışmasına olanak tanıyan FDDI için bir fiziksel katman tanımı. Bazen "CDDI" olarak anılır

TYPE 1 : English Turkish Haberlesmesi

IBM Tip 1 STP. LAN haberleşmesinde en yaygın ekranlı büklümlü çift kablo tipi

TYPE A : English Turkish Haberlesmesi

Talep edildiğinde tek bir kullanıcıyı etkileyen hizmetler için kullanılan bir IN terimi. Çoğu bir çağrı kurulumu ve çözülmesi sırasında talep edilir

TYPE B : English Turkish Haberlesmesi

Talep edildiğinde doğrudan birçok kullanıcıyı etkileyen hizmetler için kullanılan bir IN terimi

TYPE OF SERVICE : English Turkish Haberlesmesi

(TOS, Hizmet Tipi)
  Belirli bir QoS hizmetini taleb etmek için işaretlemeyi sağlayan, paketi gönderen veya ara ağ cihazları tarafından kullanılan IP başlığındaki bir saha

U INTERFACE : English Turkish Haberlesmesi

Bir ISDN BRI hizmetinde tek bir çift bakır telin kullanıldığı fiziksel arabirim

UDP : English Turkish Haberlesmesi

(User Datagram Protocol)
Bir sistemdeki bir uygulamanın başka bir sistemdeki uygulamaya bir datagram göndermesini sağlayan IP standart protokolü. UDP datagramları ulaştırmak için Internet IP’yi kullanır. TCP/IP’nin bağlantı eğilimli olmayan bir şeklidir

ULTRIX : English Turkish Haberlesmesi

DEC’in Unix uyarlaması

UNICAST : English Turkish Haberlesmesi

Bir istasyondan belirli bir istasyona gönderilen çerçeve. Bir unicast çerçevesi belirli kaynak ve hedef cihazların MAC adreslerini içerir

UNIX : English Turkish Haberlesmesi

Çok kullanıcılı, çok görevli, ağ özellikleri ile bütünleşmiş 32 bit işletim sistemi. Değişik kurumlarca uyarlanmış birçok sürümü vardır

UNMANAGED DEVICE : English Turkish Haberlesmesi

Bir yönetim platformu tarafından yönetilmeyen ağ cihazları. Mavi renkle belirtilirler

UNSPECIFIED BIT RATE : English Turkish Haberlesmesi

(UBR, Belirsiz Bit Oranı)
  Diğer bağlantı tipleri için koşullar sağlandıktan sonra kalan band genişliğinin kullanıldığı ATM iletim şekli. Tıkanma denetimi sağlanmaz. UBR LAN gibi doğal olarak patlamalı trafiği olan ortamların ATM uplink’lerinde kullanıl

UP STATUS : English Turkish Haberlesmesi

Çalışır durumda olan bir cihazın durumu. Genellikle yeşil renkle ifade edilir

UPS : English Turkish Haberlesmesi

(Uninterruptible Power Supply, Kesintisiz Güç Kaynağı)
Ana güç kaynağı kesildiğinde devreye giren akü sistemi. Birçoğunda ana güç ile çalışılırken şebeke gerilimini düzenleyen regülatör devreleri bulunur

URL : English Turkish Haberlesmesi

(Universal Resource Locator, Evrensel Kaynak Konumlandırcısı)
  Internet üzerindeki bir HTML dökümanının erişileceği protokol, sunucu adresi, seçime bağlı olarak erişim için kullanıcı adı, şifresi ve port numarasını içeren adres. (http://ahmet:1234@www.x

USENET INTERNET NEWS GROUPS : English Turkish Haberlesmesi

Internet haber grupları

USER ID : English Turkish Haberlesmesi

Bir sunucu sisteme erişmek için tanımlı, benzersiz bir numara veya sembolik isim