Multilingual Turkish Dictionary

English

English
UTP : English Turkish Haberlesmesi

(Unshielded Twisted Pair, Ekranlanmamış Büklümlü Çift)
Telefon hatları için kulanılan standart kablolama. Standard IEEE
3, 10Base-T, l0Mbit/s oranlarına kadar UTP üzerinde Ethernet kullanımını tanımlar. 90’lı yıllarda en tercih edilen kablolama tarz

V SERISI : English Turkish Haberlesmesi

Telefon hatları üzerinden veri iletimini belirleyen bir dizi ITU-TS önerileri

V.21 - : English Turkish Haberlesmesi

PSTN üzerinde kullanım için 300bit/s duplex modem

V.22 : English Turkish Haberlesmesi

Kiralık hatlar ve PSTN üzerinde kullanım için 1200bit/s duplex modem

V.22 BIS : English Turkish Haberlesmesi

PSTN üzerinde ve kiralık hatlarda kullanım için
4Kbit/s duplex modem

V.23 - : English Turkish Haberlesmesi

PSTN üzerinde kullanım için 600/1200bit/s

V.24 - : English Turkish Haberlesmesi

DTE ve DCE arasında alışveriş devre tanımları

V.25 BIS - : English Turkish Haberlesmesi

PSTN üzerinde otomatik arama ve cevap verme cihazı

V.26 : English Turkish Haberlesmesi

Kiralık hatlar üzerinde kullanım için
4Kbit/s

V.26 BIS : English Turkish Haberlesmesi

PSTN üzerinde kullanım için 2400/1200bit/s half duplex modem

V.26 TER - : English Turkish Haberlesmesi

PSTN üzerinde kullanım için 2400/1200 bit/s full duplex modem

V.27 - : English Turkish Haberlesmesi

Kiralık hatlar üzerinde kullanım için
8Kbit/s modem

V.27 BIS - : English Turkish Haberlesmesi

Kiralık hat üzerinde kullanım için 4800/2400bit/s modem

V.27 TER - : English Turkish Haberlesmesi

PSTN üzerinde kullanım için 4800/2400bit/s modem

V.29 - : English Turkish Haberlesmesi

Kiralık hatlar üzerinde kullanım için
6Kbit/s modem

V.32 - : English Turkish Haberlesmesi

PSTN veya kiralık hatlar üzerinden
6Kbit/s iletim için modem

V.32 BIS - : English Turkish Haberlesmesi

PSTN veya kiralık hatlar üzerinden
4Kbit/s iletim için modem

V.35 : English Turkish Haberlesmesi

64 Kbps ve üzeri hızlı devreler ile kullanım için uyarlanmış bir veri haberleşme arabirim standardı. Bir paket ağı ve ağ erişim cihazı arasında trunk arayüzü için CCITT standardı

V.42 - : English Turkish Haberlesmesi

Hata denetimi işlemleri

V.42 BIS : English Turkish Haberlesmesi

V.42 ile birlikte kullanmak için veri sıkıştıma tekniği

V.FAST - : English Turkish Haberlesmesi

1995’teki standart tanımına kadar kullanılan, V.34’ün atası olan modem protokolü. V.Fast modemler tipik olarak 1 Mbyte’lık dosyayı
5 dakika altında iletirler

VECTOR IMAGE : English Turkish Haberlesmesi

Bir görüntünün matematiksel ifadeler ve koordinatlar ile ifade edilmesi. Çizim tipli görüntülerde Raster tipinden daha kaliteli sonuç verir

VIDEO : English Turkish Haberlesmesi

Hareketli resim iletimi, depolanması, gösterimi

VIDEO CONFERENCE : English Turkish Haberlesmesi

kz. Videoconferencing

VIDEOCONFERENCING : English Turkish Haberlesmesi

Bir video-codec (coder/decoder) ile sayısal bir devrenin uçlarındaki iki veya daha fazla taraf arasında görüntü ve ses haberleşmesi. Sıkıştırma tekniklerinde gelişmeler ve VLSI maliyetlerinde düşme daha düşük hızlarda kabul edilebilir kalitede yapılabilme