Multilingual Turkish Dictionary

English

English
X.31 : English Turkish Haberlesmesi

ISDN tarafından paket modu DTE desteği

X.32 : English Turkish Haberlesmesi

PSTN, ISDN veya devre anahtarlamalı PDN aracılığı ile paket modu erişiminde uçbirimler için DTE ve DCE arasında arabirim

X.4 - : English Turkish Haberlesmesi

Karakter tabanlı veri için Uluslararası Alfabe No.

X.400 : English Turkish Haberlesmesi

Metin ile grafik ve faks gibi  diğer elektronik verinin elektronik olarak alışverişini sağlayan bir mesajlaşma standardı:

X.407 : English Turkish Haberlesmesi

Özet hizmet tanım kabulleri

X.408 : English Turkish Haberlesmesi

Kodlanmış bilgi tipi çevrim kuralları

X.411 : English Turkish Haberlesmesi

Mesaj iletim sistemi

X.413 : English Turkish Haberlesmesi

Mesaj deposu

X.419 : English Turkish Haberlesmesi

Protokol tanımları

X.420 : English Turkish Haberlesmesi

Kişiler arası mesajlaşma sistemi

X.50 : English Turkish Haberlesmesi

Eşzamanlı veri ağları arasında uluslararası arabirimler için çoğullama planının temel parametreleri

X.50 BIS : English Turkish Haberlesmesi

Eşzamanlı veri ağları arasında uluslararası arabirimler için 48 Kbit/s iletim planının temel parametreleri

X.500 : English Turkish Haberlesmesi

E-mail erişimi gibi uygulamaların merkezi veya dağıtık olabilmesini sağlayan bir dizin standardı. Bu tip bir dizinin faydası ağdaki değişikliklerin kullanıcıya olan etkisini en aza indirmektir

X.500 PROTOCOL : English Turkish Haberlesmesi

Ağ mesajlaşma ve dizin hizmetleri için yeni bir standart

X.501 : English Turkish Haberlesmesi

Modelleyici

X.509 : English Turkish Haberlesmesi

Doğrulama çatısı. Sayısal sertifikalar için en yaygın kullanılan protokol

X.51 : English Turkish Haberlesmesi

10 bit zarf yapısını kullanan eşzamanlı veri ağları arasında uluslararası arabirimler için çoğullama planının temel parametreleri

X.51 BIS : English Turkish Haberlesmesi

10 bit zarf yapısını kullanan eşzamanlı veri ağları arasında uluslararası arabirimler için 481 Kbit/s iletim planının temel parametreleri

X.511 : English Turkish Haberlesmesi

Özet hizmet tanımı

X.518 : English Turkish Haberlesmesi

Dağıtık işletim için işlevler

X.519 : English Turkish Haberlesmesi

Protokol Tanımları

X.520 : English Turkish Haberlesmesi

Seçilmiş nitelik tipleri

X.521 : English Turkish Haberlesmesi

Seçilmiş nesne tipleri

X.58 : English Turkish Haberlesmesi

10 bit zarf yapısını kullanarak eşzamanlı veri ağları arasında uluslararası arabirim için çoğullama planı temel parametreleri