Multilingual Turkish Dictionary

English

English
X.60 : English Turkish Haberlesmesi

Devre anahtarlamalı veri uygulamaları için ortak kanal işaretleşmesi

X.70 : English Turkish Haberlesmesi

Uluslararası devreler üzerindeki asenkron hizmetler için asenkron veri ağları arasında uçbirim ve iletim denetimi işaretleşmesi

X.71 : English Turkish Haberlesmesi

Eşzamanlı veri ağları arasındaki uluslararası devrelerde merkezi olmayan uçbirim ve geçiş denetim işaretleşmesi

X.75 : English Turkish Haberlesmesi

Veri iletimi hizmetleri sunan halka açık ağlar arasında paket anahtarlamalı işaretleşme

X.80 : English Turkish Haberlesmesi

Devre anahtarlamalı hizmetler için alışveriş işaretlerinin haberleşmesi

X.92 : English Turkish Haberlesmesi

Eşzamanlı PDN’ler için varsayımsal referans bağlantıları

X.96 - : English Turkish Haberlesmesi

PDN’lerde çağrı ilerleme işaretleri

XAPIA : English Turkish Haberlesmesi

(X.400 Application Programming Interface Association, X.400 Uygulama Programlama Arabirim Birliği)
X.400 e-mail hizmetlerine arabirim tanımlamalarını standartlaştırmak için oluşturulmuş tüzel kişilik. Diğer API’ler, VIM ve MAPI gibi, Xapia tamamlandığın

XENIX : English Turkish Haberlesmesi

Eski, PC’ler için Unix tabanlı
bit işletim sistemi

XPL : English Turkish Haberlesmesi

Carrier Private Line (Taşıyıcı Özel Hattı)

XS : English Turkish Haberlesmesi

Taşıyıcı tarafından anahtarlanmış

ZULU DATE : English Turkish Haberlesmesi

İngiltere Greenwich’de o anki tarih