Multilingual Turkish Dictionary

French To Turkish

French To Turkish
(À) FORTIORI : French Turkish

haydi haydi

A FORTIORI : French Turkish

haydi haydi

A POSTERIORI : French Turkish

olayların sonunda, sonunda

A PRIORI : French Turkish

önsel

AA : French Turkish

[le] Aa

ABAISSEMENT : French Turkish

"[le] alçalma; inme; alçaltma; indirme; gözden\\değerden düşme"

ABAISSER : French Turkish

"alçaltmak; indirmek; (hamur) açmak; gözden\\değerden düşürmek "

ABANDON : French Turkish

"[le] bırakma; vazgeçme; yüzüstü bırakılma "

ABANDONNER : French Turkish

"bırakmak; vazgeçmek; yüzüstü bırakmak, yüz çevirmek "

ABAQUE : French Turkish

"[le] abaküs, başlık tablası; çörkü, sayıboncuğu"

ABASOURDIR : French Turkish

"başını kazana çevirmek, sağıra çevirmek, sersem etmek; şaşkına çevirmek"

ABAT : French Turkish

"[le] kesme, kesip devirme; yıkma "

ABAT-JOUR : French Turkish

"[le] abajur; tepe penceresi; tente"

ABATTAGE : French Turkish

"[le] ağaç kesimi; hayvan kesme"

ABATTANT : French Turkish

[le] masa kanadı

ABATTEMENT : French Turkish

"[le] halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; umutsuzluk; indirme"

ABATTIS : French Turkish

[le] kesilen kuşların baş\\kanat vb parçaları

ABATTOIR : French Turkish

[le] kesimevi, kanara, mezbaha

ABATTRE : French Turkish

"indirmek, devirmek; kesmek, kırmak; vurmak, öldürmek; yatıştırmak, bastırmak "

ABATTU : French Turkish

"gücü kalmamış; umutsuzluğa düşmüş"

ABBESSE : French Turkish

[la] başrahibe

ABBÉ : French Turkish

[le] başpapaz, başrahip

ABC : French Turkish

"[le] alfabe kitabı; temel, alfabe"

ABCÈS : French Turkish

[le] çıban, apse