Multilingual Turkish Dictionary

French To Turkish

French To Turkish
ANTÉCÉDEMMENT : French Turkish

önce

ANTÉCÉDENT : French Turkish

[le] öncül, yerine zamir gelen isim

ANTÉCÉDENTS : French Turkish

[le] (insanın) geçmişi

ANTÉDILUVIEN : French Turkish

"tufandan önceki; Nuh Nebi'den kalma"

ANTÉPHÉLIQUE : French Turkish

çil giderici

ANTÉRIEUR : French Turkish

ön, önce, önceki

ANTÉRIEUR À : French Turkish

önceki

ANTÉRIEUREMENT : French Turkish

önce, daha önce, önceleri

ANTÉRIEUREMENT À : French Turkish

den önce

ANTÉRIORITÉ : French Turkish

[la] öncelik, eskilik

ANUS : French Turkish

[le] anüs

ANXIEUSEMENT : French Turkish

kaygıyla, tasayla

ANXIEUXUSE : French Turkish

kaygılı, tasalı

ANXIÉTÉ : French Turkish

"[la] kaygı, korku, tasa; sıkıntı, bunalım"

ANÉANTIR : French Turkish

"yok etmek, ortadan kaldırmak;yıkmak "

ANÉANTISSEMENT : French Turkish

[le] yok olma, ortadan kalkma, silinme

ANÉMIE : French Turkish

[la] kansızlık, anemi

ANÉMIQUE : French Turkish

kansız

ANÉMIÉ : French Turkish

anemik

ANÉMOMÈTRE : French Turkish

[le] rüzgârölçer

ANÉMONE : French Turkish

[la] anemon, dağlalesi

ANÉMONE DE MER : French Turkish

denizşakayığı

ANÉROÏDE : French Turkish

aneroit

ANÉVRISME : French Turkish

[le] damar şişmesi, anevrizma

AORISTE : French Turkish

[le] geniş zaman