Multilingual Turkish Dictionary

French To Turkish

French To Turkish
ANTICLÉRICALISME : French Turkish

[le] kilise aleyhtarlığı

ANTICOLONIALISME : French Turkish

[le] sömürgecilik düşmanlığı

ANTICOLONIALISTE : French Turkish

sömürgecilik düşmanı

ANTICOMMUNISME : French Turkish

[le] komünizm düşmanlığı

ANTICOMMUNISTE : French Turkish

komünist düşmanı

ANTICONCEPTIONNEL : French Turkish

gebelik önleyici

ANTICONFORMISME : French Turkish

[le] toplum kurallarına uymama

ANTICONFORMISTE : French Turkish

toplum kurallarına uymayan

ANTICONSTITUTIONNEL : French Turkish

anayasaya aykırı

ANTICORPS : French Turkish

[le] antikor

ANTICYCLONE : French Turkish

[le] antisiklon, yüksek basınç merkezi

ANTIDATER : French Turkish

eski tarih atmak

ANTIDOTE : French Turkish

[le] panzehir

ANTIDÉMOCRATIQUE : French Turkish

demokrasiye aykırı

ANTIDÉRAPANT : French Turkish

kaymaönler

ANTIENNE : French Turkish

[la] ilahi

ANTIFASCISTE : French Turkish

antifaşist

ANTIFERMENT : French Turkish

[le] mayabozan antigang

ANTIFÉBRILE : French Turkish

ateş düşürücü

ANTIGEL : French Turkish

[le] donmaönler, antifriz

ANTIGOUVERNEMENTAL : French Turkish

hükümete karşı olan, muhalif

ANTIGRIPPE : French Turkish

gribe karşı

ANTIGÈNE : French Turkish

[le] antijen

ANTIHISTAMINIQUE : French Turkish

[le] antihistaminik

ANTILIBÉRAL : French Turkish

özgürlüğe aykırı