Multilingual Turkish Dictionary

French To Turkish

French To Turkish
ANNÉE LUNAIRE : French Turkish

ay yılı

ANNÉE SABBATIQUE : French Turkish

Yahudilerde tarım işlerinin tatil edildiği her yedinci yıl

ANNÉE SCOLAIRE : French Turkish

ders yılı

ANNÉE SOLAIRE : French Turkish

güneş yılı

ANOBLIR : French Turkish

soyluluk unvanı vermek

ANOBLISSEMENT : French Turkish

[le] soyluluk unvanı verme

ANODE : French Turkish

[la] anot

ANODIN : French Turkish

"ağrı kesici (ilaç); yumuşak, hafif, önemsiz"

ANOMAL : French Turkish

sapkın

ANOMALIE : French Turkish

[la] sapkınlık

ANONYMAT : French Turkish

[le] imza koymayış, ad bildirmeyiş, anonimlik

ANONYME : French Turkish

adı bilinmeyen, anonim

ANOPHÈLE : French Turkish

[le] sıtma sivrisineği, anofel

ANORAK : French Turkish

[le] anorak

ANORMAL : French Turkish

örnek dışı, anormal, sapkın

ANORMALEMENT : French Turkish

anormal biçimde

ANSE : French Turkish

"[la] kulp; sap; kangal;küçük koy"

ANSER : French Turkish

[le] yabankazı

ANTAGONIQUE : French Turkish

uyuşmaz, karşıt

ANTAGONISME : French Turkish

[le] aykırılık, uyuşmazlık, karşıtlık

ANTAGONISTE : French Turkish

[le] [la] hasım, rakip, düşman

ANTAN : French Turkish

[le]

ANTARCTIQUE : French Turkish

antarktik, güney kutbuyla ilgili

ANTENNE : French Turkish

[la] anten

ANTENNE PARABOLIQUE : French Turkish

parabolik anten