Multilingual Turkish Dictionary

French To Turkish

French To Turkish
ANTHOLOGIE : French Turkish

[la] seçme yazılar, antoloji

ANTHRACITE : French Turkish

[le] antrasit

ANTHRAX : French Turkish

[le] kızılyara, şirpençe

ANTHROPOLOGIE : French Turkish

[la] insanbilim, antropoloji

ANTHROPOLOGUE : French Turkish

[le] [la] insanbilimci, antropolog

ANTHROPOMORPHE : French Turkish

insan biçiminde (olan)

ANTHROPOMORPHISME : French Turkish

[le] insanbiçimcilik, antropomorfizm

ANTHROPOMÉTRIE : French Turkish

[la] insanölçümü, antropometri

ANTHROPOPHAGE : French Turkish

yamyam

ANTHROPOPHAGIE : French Turkish

[la] yamyamlık

ANTHROPOÏDE : French Turkish

[le] insan biçiminde, insansı

ANTHÈRE : French Turkish

[la] başçık

ANTHÉMIS : French Turkish

[le] papatya

ANTI : French Turkish

anti, karşı

ANTIALCOOLIQUE : French Turkish

içki düşmanı

ANTIAÉRIEN : French Turkish

uçaksavar

ANTIBIOTIQUE : French Turkish

antibiyotik antibrouillard

ANTICANCÉREUXUSE : French Turkish

kanserle savaşan

ANTICHAMBRE : French Turkish

[la] bekleme odası, sofa

ANTICHAR : French Turkish

tanksavar

ANTICIPATION : French Turkish

"[la] öne alma; önce davranma; önceden görme "

ANTICIPER : French Turkish

"öne almak, önceden yapmak; önce davranmak, tahmin etmek; peşin ödemek "

ANTICIPER SUR : French Turkish

el atmak

ANTICIPÉ : French Turkish

"önceden yapılan, önceden; peşin"

ANTICLÉRICAL : French Turkish

kilise aleyhtarı