Multilingual Turkish Dictionary

ÇAH

ÇAH : Arin Turkish Etimology Dictionary

< çap. çapa.
çahi zənəx: çənə çuxuru

CAH : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] klas.
Menseb, meqam, rüt-be. Vəfalı dostumu hər dəm anaram; Ona qurban cahım, cəlalım mənim. Aşıq Əlesger.
Iftixar, fexr, hörmet. Sənsən mənim ayım, günüm, hilalım; Dövlətim, iqbalım, cahım, cəlalım. M.P.Vaqif.

CAH : Turuz Dictionary

çav. çağ. suv. su. sav. tutu. tutuc. şan. san. çapa. saxa. bağdal. daraq. ehtişam. vüqar. cəlal. izzət. şikuh. əzəmət

CAH : Turuz Dictionary

çav. çağ. suv. su. sav. tutu. tutuc. şan. san. çapa. saxa. bağdal. daraq. ehtişam. vüqar. cəlal. izzət. şikuh. əzəmət

ÇAH : Az Turkish Farsi

: چاه، گودال. چاهاب (çahab)
چاه آب، چاهي كه داراي آب باشد

CAH : Turkish Risale

(Câhe) f. Makam, mansıb. Kadr, itibar

ÇÂH : Turkish Risale

(Çeh) f. Kuyu. Çukur

CAH : Ottoman Turkish

(Câhe) f. Makam, mansıb. Kadr, itibar

CÂH : Ottoman Turkish

makam

ÇÂH : Ottoman Turkish

(Çeh) f. Kuyu. Çukur

ÇAH : Ottoman Turkish

kuyu, çukur