Multilingual Turkish Dictionary

ÇALAQÇI

ÇALAQÇI : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalaçı.
cuvanəzən. qapı qapı gəzən. gəzəgən. durmadan gəzən. qonat. qanat.
çalan. çalıcı. sazanda. nəvazəndə.
kələk. oğru

CALAQÇI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Calaq vurma, calaqlama işini yaxşı bilen ve bu işle meşğul olan adam (bağban). [Heyder] həm də bizim beş mindən artıq meyvə ağaclarının baş bağ-banı, bünövrə calaqçısıdır! S.Rehimov.

CALAQÇI : Turuz Dictionary

calağçı. dəllal

ÇALAQÇI : Turuz Dictionary

çalağçı. aldağçı. kələkçi. hiləçi. yalançı

ÇALAQÇI : Turuz Dictionary

çalıqçı. qıraçı. qırasçı. qıraşçı. qırançı. korçu. çorçu. qağşıtçı. qağışçı. korutçu. koruşçu. kəsərçi. kərzçi. əzikçi. çalatan. qıratan. kortan. çortan. qağşıtan. kərtan. kəztan. xəsərçi. xəsarətçi. üzükçü. zərərçi. ziyankar. ziyankar. zərərçi

ÇALAQÇI : Turuz Dictionary

çalağçı. çalımçı. qaramat. qaramıt. qaraçı. külləyən. kül yaxan. sapqac. sapaqçı. sürücü. səpitçi. iftiraçı. töhmətçi

CALAQÇI : Turuz Dictionary

calağçı. dəllal

ÇALAQÇI : Turuz Dictionary

çalağçı. aldağçı. kələkçi. hiləçi. yalançı

ÇALAQÇI : Turuz Dictionary

çalıqçı. qıraçı. qırasçı. qıraşçı. qırançı. korçu. çorçu. qağşıtçı. qağışçı. korutçu. koruşçu. kəsərçi. kərzçi. əzikçi. çalatan. qıratan. kortan. çortan. qağşıtan. kərtan. kəztan. xəsərçi. xəsarətçi. üzükçü. zərərçi. ziyankar. ziyankar. zərərçi

ÇALAQÇI : Turuz Dictionary

çalağçı. çalımçı. qaramat. qaramıt. qaraçı. külləyən. kül yaxan. sapqac. sapaqçı. sürücü. səpitçi. iftiraçı. töhmətçi

CALAQÇI : Azerbaijani English Dictionary

i.
inoculater, engrafter;
[paltar] stitcher

CALAQÇI : Az Turkish Farsi

پیوند زن
پیوند کار