Multilingual Turkish Dictionary

ÇALASƏR

ÇALASƏR : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalasal. çağasal. çağ.
bulaşıq, pəsab çuxuru. lağım.
biləzik daşı. quyu ağzına qoyulan (qonulan) dəlik daş

ÇALASƏR : Arin Turkish Etimology Dictionary

çiləsər. töküntü suların axan axarı, arxı. şırım

ÇALASƏR : Turuz Farsca - Türkce

ataq

ÇALASƏR : Turuz Farsca - Türkce

çanağuz

ÇALASƏR : Turuz Farsca - Türkce

kasa

ÇALASƏR : Turuz Farsca - Türkce

pislik çuxuru

ÇALASƏR : Turuz Farsca - Türkce

sini

ÇALASƏR : Turuz Dictionary

yalağ. çalağ. çanağı. govun. kovun. kövün. oysar

ÇALASƏR : Turuz Dictionary

çalaçan. suyu axarlı olan kiçik hovuz

ÇALASƏR : Turuz Dictionary

çaloz {çal+us (su)}. su tökülən çala.
sürgəş

ÇALASƏR : Turuz Dictionary

çanağuz

ÇALASƏR : Turuz Dictionary

yalağ. çalağ. çanağı. govun. kovun. kövün. oysar

ÇALASƏR : Turuz Dictionary

çalaçan. suyu axarlı olan kiçik hovuz

ÇALASƏR : Turuz Dictionary

çaloz {çal+us (su)}. su tökülən çala.
sürgəş

ÇALASƏR : Turuz Dictionary

çanağuz

ÇALASƏR : Az Turkish Farsi

ا.(چاله سر) گودالی گرد که بر سر چاه گذارند و بر آن ظرف و یا دست و رو بشویند