Multilingual Turkish Dictionary

ÜFÜQİ

ÜFÜQİ : Azerbaijani English Dictionary

s. horizontal; üfüqi xətt horizontal [line]; üfüqi tir, turnik; idm. horizontal bar

ÜFÜQİ : Turuz Farsca - Türkce

yatayı
çatı, dam döşəməsi altına qoyulan yatayı kiriş, ağac: cəğ. cağ. ciğ. çit. tik. kit. qabırqa. qapırqa. qol ağacı

ÜFÜQİ : Turuz Farsca - Türkce

sərgən
dirgən sərgən. əmudi üfüqi

ÜFÜQİ : Turuz Farsca - Türkce

yatına yatına diknə: üfüqi əmudi.
bir yükün ağırlığın bölüşdürmək üçün ara ara, yatına diknə qoyulan təxdə, dirək, dəmir dayaq, kərpiç hörgüsü, beton qatı: qatıl. kösdək. köstək. gücdək

ÜFÜQİ : Turuz Farsca - Türkce

yatayına
dirək, dayaq üzərə yatayına (üfüqi) qoyulan uzun ağaclar: quşqonmaz

ÜFÜQİ : Turuz Farsca - Türkce

yatay
su dəğimanının yatay ağacına bağlı olub, ağzı ilə düşəy (dikəy. əmudi) dirəyi arasında ilan arac: qıranqanaq

ÜFÜQİ : Turuz Dictionary

-yata qonucda: üfüqi durumda, durmuşda, halətdə

ÜFÜQİ : Turuz Dictionary

-yata qonucda: üfüqi durumda, durmuşda, halətdə