Multilingual Turkish Dictionary

ÜMİDVAR

ÜMİDVAR : Azerbaijani English Dictionary

s.: ümidvar olmaq to hope [for; +to inf.]; nəyəsə ümidvar olmaq to hope for smth; Mən ümidvaram ki, sizi bu gün görəcəyəm I hope to see you to-day

ÜMİDVAR : Turuz Farsca - Türkce

umulu (ümidvar < ümidi var olan)

ÜMİDVÂR : Turkish Risale

f. Ümitli. Ümit besleyen.(Evet, ümidvâr olunuz; şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ, İslâmın sadâsı olacaktır. M.) (Rahmet-i İlâhiyyeden ümid kesilmez. Çünkü Cenab-ı Hak bin seneden beri Kur'anın hizmetinde istihdam ettiği ve ona bayraktar tayin ettiği bu vatandaşların muhteşem ordusunu ve muazzam cemaatını muvakkat arızalarla inşâallah perişan etmez. Yine o nuru ışıklandırır ve vazifesini idame ettirir... M.)

ÜMİDVÂR : Ottoman Turkish

ümitli

ÜMİDVÂR : Ottoman Turkish

"f. Ümitli. Ümit besleyen.(Evet, ümidvâr olunuz; şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ, İslâmın sadâsı olacaktır. M.) (Rahmet-i İlâhiyyeden ümid kesilmez. Çünkü Cenab-ı Hak bin seneden beri Kur'anın hizmetinde istihdam ettiği ve ona bayraktar tayin ettiği bu vatandaşların muhteşem ordusunu ve muazzam cemaatını muvakkat arızalarla inşâallah perişan etmez. Yine o nuru ışıklandırır ve vazifesini idame ettirir... M.)"