Multilingual Turkish Dictionary

ƏBA

ƏBA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qəba. bağıltaq. kaftan. paltar. dənlək. çəkmən

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

aba

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

abaq

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

cübbə aba. uston (uzun olub, üst don). uzun çapan (qapan) çeşiti rəda

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

çapan

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

geygə

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

geygəm

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

geygən

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

geyilik

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

geylik

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

gəbə

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

gürdə

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

xaftan

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

kəpənək

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

kəpəng

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

kürdə

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

qapaqı

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

qapalıq

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

qaprıq

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

qataqı

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

qayqa

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

qayqam

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

qayqan

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

qaylıq

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

qayrıq

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

qazaqı

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

palto

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

pelerin

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

uzun, yelpəkli geyim

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

üstə geyilən, alınan, salınan örtük, geyim

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

yalma uzun, yelpəkli geyim

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

yalmaq uzun, yelpəkli geyim

ƏBA : Turuz Farsca - Türkce

yelək aba.(< qapa)

ƏBA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax aba
.Axund əbasını düzəldib dükandan çıxdı, getdi. C.Memmedquluzade. Şeyx Şaban
. otuz il bir əbayla gəzməyi, qırx il bir kürkə bürünməyi qəbul edərdi. Ə.Haqverdiyev. [Ferec:] Səsim var, saq-qalım var, farsca qəzəl bilirəm; pulum da var ki, əba, çarıq və qurşaq alım. Qantemir.

ƏBA : Turuz Dictionary

aba. (< qapa) yelək

ƏBA : Turuz Dictionary

aba. abaq. qazaqı. qataqı. qapaqı. gürdə. kürdə.
qaylıq. qayrıq. qaprıq. geylik. geyilik. qayqa. qayqan. qayqam. geygə. geygən. geygəm. qapalıq. palto. gəbə. kəpənək. kəpəng. xaftan. gürdə. kürdə. üstə geyilən, alınan, salınan örtük, geyim. pelerin

ƏBA : Turuz Dictionary

gürdə. kürdə. kələkür

ƏBA : Turuz Dictionary

aba. (< qapa) yelək

ƏBA : Turuz Dictionary

aba. abaq. qazaqı. qataqı. qapaqı. gürdə. kürdə.
qaylıq. qayrıq. qaprıq. geylik. geyilik. qayqa. qayqan. qayqam. geygə. geygən. geygəm. qapalıq. palto. gəbə. kəpənək. kəpəng. xaftan. gürdə. kürdə. üstə geyilən, alınan, salınan örtük, geyim. pelerin

ƏBA : Turuz Dictionary

gürdə. kürdə. kələkür