Multilingual Turkish Dictionary

ƏCƏB

ƏCƏB : Arin Turkish Etimology Dictionary

lap.
tab oldu: əcəb oldu.
tab elədim: əcəb elədim

ƏCƏB : Turuz Farsca - Türkce

abac şaşrıdıcı. təəccübləndirici.
abac deyil

ƏCƏB : Turuz Farsca - Türkce

aşırı şaşırı

ƏCƏB : Turuz Farsca - Türkce

çalıdan

ƏCƏB : Turuz Farsca - Türkce

çaltıc təəccüblü

ƏCƏB : Turuz Farsca - Türkce

gərvələ

ƏCƏB : Turuz Farsca - Türkce

iyin yaxcı.
əcəb etdin: iyin etdin

ƏCƏB : Turuz Farsca - Türkce

kərnözə

ƏCƏB : Turuz Farsca - Türkce

sapdırıc

ƏCƏB : Turuz Farsca - Türkce

şaşırdıcı

ƏCƏB : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif [ər.]
klas. Teeccüblü, qe-ribe. Oğlan, əcəb olmaz, olsa aşiq; Aşiqlik işi qıza nə layiq? Füzuli.
Gülmeli, eylenceli, mezeli, çox qe-ribe. Zahida, sən ki bilirsən özünü hal əhli; Bir öz əhvalını bilməzsən, əcəb halın var. S.Ə.Şirvani. Əcəb, yoxmu onun bağçası-bağı; Güllərə baxmayır, gül solü sağı. Ə.Cavad.
çox yaxşı, çox gözel, ela. Əcəb şeydir. Əcəb kitabdır.
Bir əcəb qəsrdə tutub mən-zil; Meyə olmuşdu ruzü şəb mail. Füzuli.
Əcəb əyyam imiş əyyami-sələf; Gərək o günlərdə olaydıq tələf. Q.Zakir.
dan. Teeccüb bildirir
göresen. Əcəb, nə oldu ki, gəlib çıxmadı?
dan. Tesdiq bildirir
beli, he.
Sən yemək yeyəcəksənmi?
Əcəb.
dan. İntonasiyadan asılı olaraq teec-cüb, narazılıq, bezen istehza, kinaye bildi-rir. Əcəb işə düşdük?! Əcəb bizi avara qoydun! Əcəb adamsan! Əcəb xanəndə imiş! Əcəb işdir! Əcəb intizamlı imişsən!
◊ Əcəb eləmək dan.
yaxşı elemek, elinden gelmek. Bilmirəm, əcəb edirəm,
. sənə nə düşüb? H.Nezerli. Əcəb ki
ne yaxşı ki, yaxşı oldu ki, ne yaxşı... Əcəb ki, tez gəldim, yoxsa tamaşaya gecikəcəkdim. Əcəb oldu
yaxşı oldu, ele de lazım idi. Lütfəli [Celile] baxıb öz-özünə deyirdi ki, əcəb oldu. İ.Musabeyov. Nə əcəb?
1) teeccüb, heyret, sual bildirir. Nə əcəb belə gec gəldin?
[Araz:] Bir de görüm, sən nə əcəb bura gəldin? A.Şaiq. Mənimlə tikdirdiyin qırx üç manatlıq tufliləri nə əcəb geyməyib, belə sarı səndəldə dolanırsan? Qantemir; 2) teeccüblü deyil, teeccüblü bir şey yoxdur, buna teeccüb etme(yin). Yar söhbətim olmazsa, Füzuli, nə əcəb; Ozünə söhbətimi ar bilibdir, bilirəm. Füzuli. Siz-dən (səndən ondan ve i.a.) nə əcəb?
teeccüb, sual meqamında. [Sevil:] Içəri gəl, ay ata, altı ildir səni görməmişəm, səndən nə əcəb? C.Cabbarlı. [Reis:] Sizdən nə əcəb, Hikmət xanım? Mir Celal.

ƏCƏB : Turuz Dictionary

abac. şaşrıdıcı. təəccübləndirici.
abac deyil

ƏCƏB : Turuz Dictionary

abac. şaşrıdıcı. təəccübləndirici.
abac deyil

ƏCƏB : Azerbaijani English Dictionary

s.
[təəccüblü] strange, striking;
[gülməli] funny;
[gözəl] wonderful, splendid;
d.d. [kinayə, narazılıq bildirdikdə] what; Əcəb adamsan! What a man you are