Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏBSİZ

ƏDƏBSİZ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. churl, boor, cad; [pozğun, söyüşcül adam] ribald II. s.
[mərifətsiz] ill-bred; uneducated; discourteous, tactless; unmannerly;
[kobud, nəzakətsiz] indecent, boor[ish], coarse-grained, impolite, rude;
[nalayiq, biabırçı] bawdy, gross, ribald, obscene, caddish; ədəbsiz zarafatlar ribald jokes III. z. indecently, impolitely, rudely; bawdily

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

arsız

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ataşsız qaba

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

azqan

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

azqın ədəbsiz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ax > pərvasız

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

aylan bayıq. sırtıq.
baylanın biri baylan

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

əsisiz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

içəmsiz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

içimsiz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ilqimsiz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

çaqqa

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

çalabıq

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

çalabırdaq

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

çaşqal

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

çolcuq

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

çomağı nəzakətsiz. xəşin

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dənəksiz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dənğsiz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dənsiz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dərincə

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dərinəcə

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

donsuz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

əkdisiz təlimsiz.
əkdisiz uşaq yaşamış, yarımamış

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

əkdiş tərbiyəsiz.
əkdiş göyə sağuruq, topla üzdə yoğuruq. (əkdiş: ədəbsiz. tərbiyəsiz)qurra göyə tükürük, topsa üzdə düşürük. (qurra: məğrur) (göyə tüpürsən, ondan yoğurun, onun yoğrulmuşun üzündə yığarsan)

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

əksiz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

gələverməz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

gələvərsiz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

gəvərə

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

gödük tərbiyəsz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

görgüsüz tərbiyəsiz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

görməgəy görməmiş. görgənsiz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

görsüz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

işlənməgən

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

itik

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

itiş

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

itləş

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kalas

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kaşar çaşar

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

keçimsiz əxlaqsız

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kələş

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kəltək

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kərsət

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kərstə (< kər. kəs)

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kəvərə

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kinləc

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kornuq nəzakətsiz. ləcuc.tərbiyəsiz. mədəniyyətsiz. təməddünsüz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

koryat

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

koryat

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kota qotur

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kotan

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

körnük

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kösnük

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kötük

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kütən

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qaba

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qabaq

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qabaqsız qapaqsız. içsiz. görgüsüz. qısgöz. qıtgöz. çıxarsız. ərdəmsiz. tərbiyəsiz. nəzakətsiz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qabrıq qaba

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qaq qax

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qaqrıq

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qalas qalaş

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qalın tərbiyəsiz. əxlaqsız

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qaltaq

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qarsat

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qartanqaz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qaşqal

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qatanqaz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qatır

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qatraq qaba. nəzakətsiz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qatsat

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıldıqsız

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qılıqsız

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qınlac

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıran

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıranğ

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qırbal

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qırban

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qırçın

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qırpadaq

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıyınlac

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qolcum

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qursuz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qüstax

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

oğursuz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

oxursuz tərbiyətsiz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

oyursuz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ozqun

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ozqunlu qüstax. laübali

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

öcət

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

öğünsüz tərbiyəsiz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

öğürsüz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

pozuq

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

saba

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

saqqat

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

sayqısız

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

səqqə

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

sıybasız

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

sıypasız

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

söz dinləməz nəzakətsiz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

şarlatan

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

taxımsız xuysuz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

taranca

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tərəncə

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tərinc

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tərs

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

türt dürt. qaba. tərbiyəsiz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

utanmaz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

utmaz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

uyğarsız

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

uyğasız

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

uyğursuz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

uyğusuz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

uymaz tərs

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

uyumsuz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yaxışıqsız tərbiyəsiz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalabıq

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalabırdaq

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yaramaz cocuq

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yarıtız

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yarsız

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yetişməz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yoğursuz

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yolsuz nəzaqətsiz. qaba

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yonarmamış

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yontulmamış

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yonulmamış

ƏDƏBSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yoz eğitilməmis.
yoz kişi

ƏDƏBSİZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif.
Ədeb ve terbiyeden
mehrum, yaxşı terbiye görmemiş, cemiy-yetde özünü apara bilmeyen. Ədəbsiz adam. Ədəbsiz oğlan.
Ey üzü qarə, füzul, ədəbsiz; Heç bilmədiniz nədir ədəbsiz! Xetayi. // Zerf menasında. Ədəbsiz danış-maq. // İs. menasında. Arvad dəcəllərə acıqlandı:
Ədəbsizlər, qanacaqsızlar,
. yazıqla nə işiniz var? Ə.Abasov.
Ədeb qayda-qanunlarına uyğun gelme-yen, nalayiq. Ədəbsiz söz. Ədəbsiz hərəkət.
[Mürteceler]
.bu vaxta qədər heç bir kağıza sığmayan ədəbsiz küçə söyüşlərinə qədər
. yazırdılar. M.İbrahimov.

ƏDƏBSİZ : Az Turkish Farsi

بی ادب
به همین صورت و معنا وارد زبان عربی شده است