Multilingual Turkish Dictionary

ƏFSANƏVİ

ƏFSANƏVİ : Azerbaijani English Dictionary

s. mythical; legendary; fantastic; fabulous; əfsanəvi qəhrəman legendary hero; əfsanəvi gözəllik fantastic beauty; əfsanəvi var-dövlət fabulous wealth; əfsanəvi diyar fairyland; əfsanəvi nağıllar fairy-tales, fables

ƏFSANƏVİ : Turuz Farsca - Türkce

ovsanığ

ƏFSANƏVİ : Turuz Farsca - Türkce

öykünc

ƏFSANƏVİ : Turuz Farsca - Türkce

uysunar

ƏFSANƏVİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif [fars.]
Əfsane mahiy-yetinde olan, nağıl qebilinden olan, efsaneye aid olan; esatiri. Əfsanəvi əsər.
Bəzən əfsanəvi bir mələk kimi; Uçursan o mavi asimanlara. S.Vurğun. Uzaqdan dağların zirvəsi neçə min illərlə əriyib tükənmək bil-məyən qarı ilə əfsanəvi bir quşa bənzəyir.
R.Rza.
məc. tənt. Qeyri-adi, fövqelade, misli görünmemiş. Əfsanəvi qəhrəmanlıq. Əfsa-nəvi gözəllik.
Gülsənəm arvad öz tərifin-dən ruhlanır, ruhlandıqca da, elə bil, qeyri-adi, əfsanəvi bir hadisədən danışırdı. M.Hüseyn. // məc. Nağıllarda olduğu kimi; xeyali. Iki həftə əvvəl milyon işıqları ilə əfsanəvi bir şəhəri xatırladan Bakı, artıq qaranlıq içərisində idi. Ə.Memmedxanlı. Lap yaxından baxırıq; Bizə uzaqdan baxan; Əfsanəvi Aya biz. B.Vahabzade.

ƏFSANƏVİ : Turuz Dictionary

uysunar

ƏFSANƏVİ : Turuz Dictionary

ovsanığ

ƏFSANƏVİ : Turuz Dictionary

uysunar

ƏFSANƏVİ : Turuz Dictionary

ovsanığ