Multilingual Turkish Dictionary

ƏFSUN

ƏFSUN : Turuz Farsca - Türkce

torbağ ovsun. avbağ > arbağ. arpağ

ƏFSUN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] Ovsun, sehr. Bilməzəm kim, ona təlim nə əfsun etdi. Füzuli. Cadu da əlimdən bacarıb cin də qutarmaz; Əfsu-numa bah-bah! M.Ə.Sabir. // Ovsun duası.
.Mədrəsə müəllimi dərs əvəzinə uşaqlara əfsun yazıb paylayır ki, ilan sancmasın. C. Memmedquluzade.

ƏFSUN : Turuz Dictionary

ovsun. torbağ. avbağ > arbağ. arpağ

ƏFSUN : Turuz Dictionary

ovsun. torbağ. avbağ > arbağ. arpağ