Multilingual Turkish Dictionary

ƏFSUS

ƏFSUS : Azerbaijani English Dictionary

nid. [heyhat] alas; [təəsüf ki] what a pity, it is a pity that
.. Əfsuslar olsun ki,
.. Unfortunately,
.. It is a pity that

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

acım

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

oşurqanma

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

çönmə

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

doğru yola çönmə, qayıtma

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

döğünc nədamət. tovbə.tövbə. həsrət.nidamət. əsəf. təəssüf

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

döngə

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

dönmə

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

dönüş

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

esiz

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

eysiz esiz. yazıq. diriğ. təəssüf. hayıf. heyif. dəğər biçilməmiş. hayf olmuş.
eysiz buna əməyə.
esiz itən günlər.
esiz ki. əfsus ki

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

əsiz

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

ildimlik

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

ısız

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

ıssız (iysiz)

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

keşgi
əfsus o günlər: keşgi o günlər: həsrət o günlər

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

qars

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

qırs

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

oğun təəssüf. (# öğünc: mubahat. iftixar.)
bu işin öğüncü nədir, de bülax (bilək).
onun nəyinə böylə öğünc duyursun.
gördüyüzə təlim ökünc öğməyin (duymayın)

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

oğunc

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

öğünc

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

ökük

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

ökünc

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

öküş

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

püsüş püsün.
mədir bu püsüş

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

yavuş {yovş!. yooş. (< yaxuş). ağuş!. auş!. (< ağı. acı).} yaxız. hayıf. heyif. uzüntü, özləm bildirən söz.
yavuş (yooş) keçən günlər.
yauş! hardan bileydim.
yaxız olsun o günlərə

ƏFSUS : Turuz Farsca - Türkce

yazıq nə yazıq. qırs

ƏFSUS : Azerbaijani Explanatory Dictionary

nida [fars.] Heyif, teessüf. Yox səndə nişani-namü namus; Əfsus ki arsız-san, əfsus! Füzuli. Əfsus, qocaldım, ağacım düşdü əlimdən; Səd heyif cavanlıq! M.Ə.Sabir. [
ci cariye:] Nazlı məlikəmiz Südabə, əfsus! Hər sevincə qarşı kədərli, məyus! H.Cavid. □ Əfsus etmək (eləmək)
teessüflenmek, teessüf etmek, heyifsi-lenmek. Oldular ol şikardan məyus; Etdilər çox təəssüfü əfsus. S.Ə.Şirvani. Əmioğlu, mən artıq əfsus eləyirəm ki, biz ölüb gedə-cəyik.. C.Memmedquluzade. Oğlanların məktəbdən çıxarılmalarına çox əfsus edi-rəm. Ə.Haqverdiyev.

ƏFSUS : Turuz Dictionary

püsüş.püsün.
mədir bu püsüş

ƏFSUS : Turuz Dictionary

esiz

ƏFSUS : Turuz Dictionary

püsüş.püsün.
mədir bu püsüş

ƏFSUS : Turuz Dictionary

esiz