Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİL

ƏLİL : Arin Turkish Etimology Dictionary

alıq. al < > əl

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

açılaz aciz

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

axsaq

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

avara

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

çalıq

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

çalpıq

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

çarpıq

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

çolaq

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

çolpa

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

çoluq

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

çökək

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

çökət şil. çolaq. aldığ

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

düşük

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

encər

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

enic

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

enik

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

enməli

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

enməli yenməli. məfluc. paraliz. fələc oluş.
qoldan enik

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

əli ayağı tutmayan

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

kiməz
kiməzlərdən gözləmə yardım, kiməzlərə sən ed yardım

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

korut

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

kötən {götnə. yerə yapışmış. (işsiz. yararsız. işdə olmayan)}. çolaq

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

küt

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

quruq

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

səggit fələc. məfluc

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

səgirt

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

yalavac

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

yalıt

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

yalız

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

yalvac

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

yalvara

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

yalzan

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

yataq

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

yatalaq xəsdə

ƏLİL : Turuz Farsca - Türkce

yenik enik.
qoldan enik.
beldən enik qıçdan olar

ƏLİL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. ve sif. Xestelik ve ya qocalıq neticesinde emek qabiliyyetini itirmiş; şikest. Əlillər cəmiyyəti. Əlillər evi. Müha-ribə əlilləri.
Görürsüz ki, qocalmışam, əliləm; Indi, camaat əhli, sizə dəxiləm. A.Sehhet. [Peri xanım:] Bir atam var əlil. Kimə dərdimi söyləyim? Ə.Haqverdiyev. Pirlər, ocaqlarda Münəvvər xanımın adı gələndə dilənçilər, əlillər qapıya hücum çəkərdilər. Mir Celal.

ƏLİL : Turuz Dictionary

( < əl iləşən nərsə). əlulağı. ulaq. əlçat. dəstrəs

ƏLİL : Turuz Dictionary

( < əl iləşən nərsə). əlulağı. ulaq. əlçat. dəstrəs

ƏLİL : Azerbaijani English Dictionary

I. i. [əmək qabiliyyətini itirmiş adam] disabled; invalid; [şikəst adam] cripple; maimed person; mühəribə əlili disabled soldier, disabled veteran, war-disabled person; əmək əlili disabled worker; əlil etmək to invalid [d.], to disable [d.]; əlil olmaq to be* invalid II. s. disabled, invalid; [şikəst] crippled, maimed; əldən-qıçdan əlil olmaq to be* maimed in the hand / in the leg