Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏF

ƏLƏF : Arin Turkish Etimology Dictionary

< alaq. alıq. alağ. alağ aluğ. zəhərli, ağılı od. yararsız bitgilər

ƏLƏF : Arin Turkish Etimology Dictionary

alağ. yulaf. ot

ƏLƏF : Turuz Farsca - Türkce

ösüm (üsüm). ot. bitgi

ƏLƏF : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] bax alaf. Biri gedib ələf tökür kəllərə; Biri baxır xırmandakı vəllərə. A.Sehhet. Xanqulu mərəkdən ələf gətirib atın qabağına qoydu. S.Rehimov.

ƏLƏF : Turuz Dictionary

alağ. yulaf. yolağ. ot. sil

ƏLƏF : Turuz Dictionary

çimək. çimənğ. < biçək. biçənğ. çəmən. ot. göy. (səbzəzar)

ƏLƏF : Turuz Dictionary

-ot ələf: ot alağ: aşbar.
mal aşbarı

ƏLƏF : Turuz Dictionary

alağ. yulaf. yolağ. ot. sil

ƏLƏF : Turuz Dictionary

çimək. çimənğ. < biçək. biçənğ. çəmən. ot. göy. (səbzəzar)

ƏLƏF : Turuz Dictionary

-ot ələf: ot alağ: aşbar.
mal aşbarı