Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏNMƏK

ƏLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlqəlmək. ələklənmək

ƏLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

tökülmək. düşümək. düşürülmək. seçilməmək. çıxmamaq

ƏLƏNMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch.
Əlekden keçiril-
mek. Un ələnmişdir.
məc. çoxlu miqdarda tökülmek. Bir qədər sonra toz çoxaldı, sanki havadan un ələnirdi. Mir Celal.

ƏLƏNMƏK : Turuz Dictionary

atınmaq. atqınmaq. rədd olmaq. mərdud olmaq.
ayrılmaq. (# əklənmək: artınmaq. yapşınmaq)

ƏLƏNMƏK : Turuz Dictionary

tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. atılmaq. atqınmaq. rədd, mərdud olmaq. çıxmamaq. seçilməmək. geri bıraxılmaq. eleminə edmək.
bütün tələbələri töküldü

ƏLƏNMƏK : Turuz Dictionary

atınmaq. atqınmaq. rədd olmaq. mərdud olmaq.
ayrılmaq. (# əklənmək: artınmaq. yapşınmaq)

ƏLƏNMƏK : Turuz Dictionary

tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. atılmaq. atqınmaq. rədd, mərdud olmaq. çıxmamaq. seçilməmək. geri bıraxılmaq. eleminə edmək.
bütün tələbələri töküldü

ƏLƏNMƏK : Az Turkish Farsi

بیخته شدن
ریختن
(باران) پاشیدن(گرد وخاک)
دست چین شدن