Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAC

ƏLAC : Arin Turkish Etimology Dictionary

alac. ( < al). alına bilən. ola bilən. çara. çıxış. yol

ƏLAC : Arin Turkish Etimology Dictionary

alac. çara. sağac. sağlış. sağlım. sağalma. sağlış. iyiləc. iyiləşiş. iyiləşmə. iyiləşim. qutac. qutluş. qutuluş. qurtac. qurtuluş. qutulma. qurtulma. qalxınma. qalxac. qalxış. üzüm.nəcat. dərman

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

arnaş

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

çara çarə. şəfa.tədbir

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

çarə

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

çatır

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

çıxaran

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

çıxır

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

çözüm

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

dava mərhəm

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

dərman

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

düzə

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

əm < yəm < yam (< yamamaq). dərman

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

geçin

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

geçit

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

gidərən

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

gözər (< gözə: baca. aça. yol)

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

im əm

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

qataran

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

qaytaran

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

qurtaran

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

olum

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

onac

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

onar

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

onur

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

ot

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

ota dərman. darı. dava. ilac

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

otancaq

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

ötüm

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

sağadan

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

sağaldan bir ağrını, acını, bəlanı qayaran, qeytərən, qurtaran. şəfaçı

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

sağru
siz verən sağrular yarucmadı

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

təpir

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

uyum

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

üzüm

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

yarqac

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

yarqıc

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

yol

ƏLAC : Turuz Farsca - Türkce

yolum

ƏLAC : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Bir xesteliyin sağalma-sına kömek eden her bir şey; derman, dava.
Hazır əlaclar var.
Firuzə xəstəni bir an gözdən qoymurdu, həkimin yazdığı əlacı vaxtlı-vaxtında içirir və üstündə gecə-gün-düz yarpaq kimi titrəyirdi. A.Şaiq. [Sadıq kişi:] Ay usta Hüseyn, bizim Məmmədvə-linin burnu qanıyıb, nə əlac edirik, qan kə-silmək bilmir. C.Memmedquluzade.
Tedbir; vasite. Bu işi yoluna qoymaq üçün bir əlac axtarmalı.
Der:
Qanda bu-lum əlacın, ey yar? Kimdən yetə ehtiyacın, ey yar? Xetayi. // çare. [Ağa Kerim xan:] İt hürdükcə qaçıram bağa, əlac nədi, qorxu-ram. N.Vezirov. □ Əlac etmək
müalice etmek, sağaltmağa çalışmaq. Əlac vermək (etmək tapmaq)
veziyyetden qurtarmaq, çıxış yolu tapmaq (göstermek), çare tap-maq. [Aslan:] Yox, böylə deyil, buna bir əlac tapmalıyıq. İ.Musabeyov. [Birinci kendli:] Əlac elə, aşağı bağlar əldən getdi. H.Nezerli. Bəlkə tez gələsən, əlac verəsən; Sünbülün saçını yığıb hörəsən. N.Refibeyli. Əlacı kə-silmək (üzülmək)
çaresi kesilmek, çare-siz qalmaq. Nə qədər güc vurdu, götürmədi əl; Kəsildi əlacı, qaldı məəttəl. Q.Zakir. Əlacım hər tərəfdən kəsildi, bir təbəqə ka-ğızı qoydum qabağıma, dedim, indi söylə, mən yazım. Qantemir.

ƏLAC : Turuz Dictionary


hər acıya bir əlac: hər diləvə bir tikəv. (diləv: yarıq. acı. şikayət)

ƏLAC : Turuz Dictionary

əm.
sağru. darı. çarım.
siz verən sağrular yarucmadı..¶-əlac, dərman, tədavi edmək: yasmaq

ƏLAC : Turuz Dictionary

çar. yar. çarac. yarac. çatır. dərman. çözüm

ƏLAC : Turuz Dictionary

tutu. tusu. (düşük) dərman. çara. çarar. yarar. şəfa.
tutular tutusu: otlar otu. dərmanlar dərmanı.
ağılar tutu: dərdlər otu

ƏLAÇ : Turuz Dictionary

ehtiyac.
əlaçsız
ehtiyacsız.
əlaçlı
möhtac.
əlaça düşdü
möhtaclığa düşdü

ƏLAC : Turuz Dictionary


hər acıya bir əlac: hər diləvə bir tikəv. (diləv: yarıq. acı. şikayət)

ƏLAC : Turuz Dictionary

əm.
sağru. darı. çarım.
siz verən sağrular yarucmadı..¶-əlac, dərman, tədavi edmək: yasmaq

ƏLAC : Turuz Dictionary

çar. yar. çarac. yarac. çatır. dərman. çözüm

ƏLAC : Turuz Dictionary

tutu. tusu. (düşük) dərman. çara. çarar. yarar. şəfa.
tutular tutusu: otlar otu. dərmanlar dərmanı.
ağılar tutu: dərdlər otu

ƏLAÇ : Turuz Dictionary

ehtiyac.
əlaçsız
ehtiyacsız.
əlaçlı
möhtac.
əlaça düşdü
möhtaclığa düşdü

ƏLAC : Azerbaijani English Dictionary

i.
[çarə, dava, dərman] remedy; Bunun əlacı təmiz havadır Its remedy is fresh air;
[çıxış yolu] way out [of]; option; Əlac nədir? What is the way out? əlac tapmaq to find* the way out [of]; əlacı kəsilmək to get* into a desperate / hopeless situation; to have* no way out [of]