Multilingual Turkish Dictionary

ƏLACSIZ

ƏLACSIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

düzəlməz. toxdamaz. geçməz.
geçməz xəstəliyə tutulmaq, düşmək

ƏLACSIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

geçməz. keçməz. iyiləşməyən xəstəlik. dərmansız. davasız. onarmaz. onulmaz > olunmaz. düzəlməz. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. çarəsiz. şəfasız

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

arnaşsız

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çarasız

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çarəsiz şəfasız

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çatırtsız

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çıxılmaz

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çıxırsız

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çıxırsız

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

davasız

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

dərmansız

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

düzəlməz

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

düzəsiz

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

əminməz < yəminməz < yamınmaz yapınmaz yapanmaz (< yamamaq. yapamaq)

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qaçılmaz

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qaçınılmaz çarəsiz

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qurtuluşsuz

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

olunmaz

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

onarmaz

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

onarsız

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

onmadıq

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

onmazıq

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

onulmaz

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

onulmaz
> olunmaz
şəfasız

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

onursuz

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

otasız

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

otsuz

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

öldürücü

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

ölümcül

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

tapapsız çarğsız. laəlac. naçar

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

üzgün

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

yarqınmaz

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

yarqısız

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

yarqunmaz

ƏLACSIZ : Turuz Farsca - Türkce

yolsuz çarəsiz. dərmansız

ƏLACSIZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif Davasız, dermansız, sa-ğalmaz, elacı olmayan. Əlacsız xəstəlik sa-ğalmaz. Əlacsız dərdə düşmək.
Gah sələmə pul verdi, bəzən də dərman satdı; Əlasız xəstələri min kələklə aldatdı. N.Refibeyli.
zərf çaresiz, imkansız. çıxılmaz və-ziyyətdə əlacsız qalmaq. Əlacsız olmaq.
..Əlacsız qalıb mən alacəhrəni çıxarıb ona göstərdim və nə üsul ilə tutduğumu söylə-dim. S.S.Axundov. [Tapdıq] əlacsız qalıb, içəridən sınıq maşını götürüb məşğul olmaq istədi. Ə.Veliyev. Heç yerdə ədalət buradakı qədər gücsüz, əlacsız olmamışdı. Mir Celal.

ƏLACSIZ : Turuz Dictionary

varasız.
varasız çiğə (dərdə) düşdüm.
varasız qaldım: əlacsız qaldım.
varasızların yarısı: əlacsızların köməyi

ƏLACSIZ : Turuz Dictionary

yamsız

ƏLAÇSIZ : Turuz Dictionary

ehtiyacsız

ƏLACSIZ : Turuz Dictionary

varasız.
varasız çiğə (dərdə) düşdüm.
varasız qaldım: əlacsız qaldım.
varasızların yarısı: əlacsızların köməyi

ƏLACSIZ : Turuz Dictionary

yamsız

ƏLAÇSIZ : Turuz Dictionary

ehtiyacsız

ƏLACSIZ : Azerbaijani English Dictionary

s.
[dərmansız, sağalmaz] cureless, incurable, not to be cured, irrecoverable;
[düzəlməyən, çarəsiz] irremediable; not to be amendable, not to be repairable;
[çıxış yolu olmayan] desperate, hopeless; əlacsız qalmaq to be* in desperate / hopeless situation; to have* no way out