Multilingual Turkish Dictionary

ƏLBƏT

ƏLBƏT : Azerbaijani English Dictionary

I. bax əlbəttə II. mod. s. bax əlbəttə

ƏLBƏT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.]
Bax əlbəttə. Əlbət gələ-cəkdir. Dünyaya gələn əlbət gedər.
Demək olmaz dirilər tək yatıb, əlbət duracaq; Olü-lər yatmağıdır, yox buna payan, ölüb... ə! M.Ə.Sabir. □ Əlbət ki
tebii ki, şübhesiz. Əlbət ki, on il bundan qabaq belə proyekt mühüm idi. Mir Celal.
ara s. Yeqin (ki), görünür (ki). Əlbət, bunda bir sirr var.
Dərvişəm, kəşkülüm var; Hər güldən beş gülüm var; Gəlmişəm mən qapına; Əlbət, bir müşkülüm var. (Bayatı). [Selime:] Əlbət, odunu satılmır nədi, kəsdi-rib bazarı ac-susuz. Ə.Haqverdiyev. Sevgi-siz, yoldaşsız bir gözəl kimi; Sükuta qərq olub yaşardın, əlbət. M.Dilbazi.

ƏLBƏT : Turuz Dictionary

əlivi bərk qoy. güvən

ƏLBƏT : Turuz Dictionary

əlivi bərk qoy. güvən