Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLİ

ƏLLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əli olan. əlikliq.
əlkin. əllik. ( < əl: bir əldə olan barmaq sayı).
qollu. qulplu.
əlli qazan.
əlli şamdan.
söz başına gəlib. onun anlamın itildər. əlli bezar: lap bıqmaq. əlli kərə: çoxlu dəfə. əlli sevdalı: başında sansız dilək gəzdirən.
əllinçi: əllinci.
əllişər: əllişər

ƏLLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

saplı. qılplı. qulplu. qollu. tutcaqlı. tutacaqlı. dəsdəli.
it əlli: ayaqları dışarı dönük olan

ƏLLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

Qırx doqquzdan sonra gelen reqem
-
Əlli adam. Əlli manat. Yaşı əllini keç-mişdir.
Mahalda kənd bircədir; Içində əlli koxa. (Bayatı). Qafar yaşı əlliyə yaxın olan, xırdaca, arıq bir adamdı. Ə.Əbülhesen.

ƏLLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif
Əli olan. Iri əlli adam.
məc. Qolu güclü, qüvvetli. Həm ağanın
özünə, həm də Zərrintac xanıma yad bir əl
toxunmaması üçün möhkəm əlli bir mühafiz
lazımdı. S.Rehimov.
məc. Celd, eliiti, bacarıqlı. Əlli adam.

ƏLLİ : Turuz Dictionary

-əlli yaşdan aşar, canın topraq qoxar. (ölkədən uzadakıların özləmi)

ƏLLİ : Turuz Dictionary

-əlli sözdən bəlli söz.¶-qur əlli: əli quru. əli dalı. əli boş. yoxsul

ƏLLİ : Turuz Dictionary

əlli. əlik

ƏLLİ : Turuz Dictionary

-sevgi ilə sılaq yüz gəlsə, əlli əlli düz gələr. (sılaq: sıylaq: sayqı)

ƏLLİ : Turuz Dictionary

-əlli arxan ola xaqan, sənə yox payı belə qan. (əlli arxan olsada xan, sənə yox payı belə qan). (keçmişlərin şahısan, indi parça çörək acısan).¶-yaşın oldu əlli, yediyin bəlli

ƏLLİ : Turuz Dictionary


əlli yaşın tək başın, qəm qayğıdır sırdaşın, yalnızlığın at daşın, axdarda tap yoldaşın.
istər əlli yaşa, istərsə yüz,bir ölüm quşunun qıynağındasın.
sevişmədə əlli əlli oxumaz

ƏLLİ : Turuz Dictionary


otuz yaşın nə ilgisi əlli yaşa.(ilgisi
nisbəti)
nə əlli nə ayaqlı, nə başlı nə qulaqlı, keyin ağladıb keyin güldürәr. (keyin: gah). (tapmaca). (söz. dil)
əldən qalan əlli il qalar. (əl işi yaşamda birinci yeri tutur).
yaş yetişirsə əlli yetmişə , ürək duyqulanar əğriyə düzə.
yaşın olub əlli, iş yolağun bəlli, yaşın olub altmış, adın olar batmış , yaşın olub yetmiş, çul çalabın tekmiş, yaşın olub səksən, tut yoluvu gedsən, yaşın oldu doxsan, gəlir günü yoxsan, yaşın yetisə yüzə, yaşamda qalarsan üzə. (tekmiş: yığıb bağlamış)

ƏLLİ : Turuz Dictionary

- ötnü alan min əlli, ötnü verən bir əlli. (ötnü:. ötüş. ödünc. ötnə. borc)

ƏLLİ : Turuz Dictionary

-ağır əlli: əli ağır. yağır. yatır. (ağır) bir işi görməkdə, bitirməkdə, ödəmin yerinə gətirməkdə, borcun qaytarmaqda ağır olan.
nə yağır adamsın, nədən borcuvu üzmürsün

ƏLLİ : Turuz Dictionary

-əlli yaşdan aşar, canın topraq qoxar. (ölkədən uzadakıların özləmi)

ƏLLİ : Turuz Dictionary

-əlli sözdən bəlli söz.¶-qur əlli: əli quru. əli dalı. əli boş. yoxsul

ƏLLİ : Turuz Dictionary

əlli. əlik

ƏLLİ : Turuz Dictionary

-sevgi ilə sılaq yüz gəlsə, əlli əlli düz gələr. (sılaq: sıylaq: sayqı)

ƏLLİ : Turuz Dictionary

-əlli arxan ola xaqan, sənə yox payı belə qan. (əlli arxan olsada xan, sənə yox payı belə qan). (keçmişlərin şahısan, indi parça çörək acısan).¶-yaşın oldu əlli, yediyin bəlli

ƏLLİ : Turuz Dictionary


əlli yaşın tək başın, qəm qayğıdır sırdaşın, yalnızlığın at daşın, axdarda tap yoldaşın.
istər əlli yaşa, istərsə yüz,bir ölüm quşunun qıynağındasın.
sevişmədə əlli əlli oxumaz

ƏLLİ : Turuz Dictionary


otuz yaşın nə ilgisi əlli yaşa.(ilgisi
nisbəti)
nə əlli nə ayaqlı, nə başlı nə qulaqlı, keyin ağladıb keyin güldürәr. (keyin: gah). (tapmaca). (söz. dil)
əldən qalan əlli il qalar. (əl işi yaşamda birinci yeri tutur).
yaş yetişirsə əlli yetmişə , ürək duyqulanar əğriyə düzə.
yaşın olub əlli, iş yolağun bəlli, yaşın olub altmış, adın olar batmış , yaşın olub yetmiş, çul çalabın tekmiş, yaşın olub səksən, tut yoluvu gedsən, yaşın oldu doxsan, gəlir günü yoxsan, yaşın yetisə yüzə, yaşamda qalarsan üzə. (tekmiş: yığıb bağlamış)

ƏLLİ : Turuz Dictionary

- ötnü alan min əlli, ötnü verən bir əlli. (ötnü:. ötüş. ödünc. ötnə. borc)

ƏLLİ : Turuz Dictionary

-ağır əlli: əli ağır. yağır. yatır. (ağır) bir işi görməkdə, bitirməkdə, ödəmin yerinə gətirməkdə, borcun qaytarmaqda ağır olan.
nə yağır adamsın, nədən borcuvu üzmürsün

ƏLLİ : Azerbaijani English Dictionary

I. sy. fifty II. s. handed; [i.s.] having hands; iki əlli two-handed; dörd əlli four-handed III. z. quick, quickly; əlli olmaq [tərpənmək] to be* quick, to hurry up; Əlli ol[un]! Be quick! Make haste! Hurry up!

ƏLLİ : Az Turkish Farsi

عدد پنجاه
دست دار
دسته دار
چالاک
پرزور