Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLƏŞMƏK

ƏLLƏŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

birbirinə əl verib sağollaşmaq, səlamalaşmaq.
bazarlıqda alverçilər, birbiri əlllərin tutaraq, anlaşmağa çalışmaq.
birbirylə əl şuxluğu edib itələşmək.
əl gücü yarışında, birbirinin əlin tutubən, öbürü basmağa çalışmaq, tutuşmaq.
əl bə yaxa olmaq. dalaşmaq.savaşmaq.
dalaşmaq. talaşmaq. çalaşmaq. çalışmaq. çalqışmaq. qoşuşmaq. sə;y edmək

ƏLLƏŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əl şakası edmək. əl ilə itişib şakalaşmaq.
savaşmaq. döqüşmək.
çalışmaq. gücün dənəmək.
quddalanmaq. kurəşirgə. eşələmək.
əl ələ sürtmək. əl tutuşmaq. el ələ vermək. yaraşmaq. barışmaq. birbirinə yardımçı köməkçi olmaq. oturuşmaq. ötürüşmək

ƏLLƏŞMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
çalışmaq, çalışıb-ça-palamaq, bir şeyle meşğul olmaq. Səhərdən axşama kimi əlləşdi, bu yazını yazdı. Nə qədər əlləşdimsə, bir şey çıxmadı.
Buludların
. günün şüasını bizdən aldığını, bizi məhrum etdiyini görüb biz əlləşərdik, çalışardıq ki, o namərbut qara buludları başımız üstündən rədd edək. T.Ş.Simurq. Fatma arvad hələ də təndir başında əlləşir. Mir Celal. □ Əlləşib-vuruşmaq
çox ça-lışmaq, çox zehmet çekmek.
çekişmek, mübarize etmek, deyişmek. Sən onunla əlləşmə.
.Yerdə qaçan şimşə-yin; çirmənib əlləşməyin; Carçısı mən olay-dım. Ə.Cavad. Yaşar bu yarımcan qurdla əlləşməkdə ikən birdən yan-yörədən səs gəldi. M.Rzaquluzade.

ƏLLƏŞMƏK : Turuz Dictionary

əldəşmək. əl ələ vermək.
çalışmaq. sə'y edmək.
çalışmaq. sə'y edmək

ƏLLƏŞMƏK : Turuz Dictionary

qol çalmaq. çabamaq

ƏLLƏŞMƏK : Turuz Dictionary


əl vermək.
əl edişmək. birbirinə əl edmək

ƏLLƏŞMƏK : Turuz Dictionary

əldəşmək. əl ələ vermək.
çalışmaq. sə'y edmək.
çalışmaq. sə'y edmək

ƏLLƏŞMƏK : Turuz Dictionary

qol çalmaq. çabamaq

ƏLLƏŞMƏK : Turuz Dictionary


əl vermək.
əl edişmək. birbirinə əl edmək

ƏLLƏŞMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f.
[cəhd etmək] to try, to make* efforts; Oğlan əlləşdi ki, otağa daxil olsun, qoymadılar The boy made efforts to enter the room, but he wasn;t allowed in;
[işləmək] to toil, to labour; Qoca səhərdən axşamadək bağda əlləşirdi The old man used to toil in the garden from morning till evening;
[çalışmaq, çarpışmaq] to fag [at], to struggle [with]; Üç saatdır ki, bu məsələ zərində əlləşirəm I have been fagging at / struggling with this problem for three hours;

ƏLLƏŞMƏK : Az Turkish Farsi

تلاش کردن
کوشیدن
ور رفتن
درگیر شدن
زور آزمایی کردن