Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLƏMƏ

ƏLLƏMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

(əl ilə, bir bir) seçilmiş. seçmə. birər birər ayrılmış. azdırma. qurda. qurca. qarışdırma. təhrik

ƏLLƏMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əllə seçib ayırma, ayıqlama.
seçilmiş.
seçilmiş iri odun kömürü.
taza əncir.
örsələmə. toxunma. zədələmə.
yoxlama. tutma. toxunma. yetgiləmə.
qarışma. girmə. əl atma. ilişdirmə. soxulma. dəxalət edmə. mudaxilə edmə.
pozma. qarışdırma. qatma. bulama. bulatma.
döşün məməsin oxşama, oynatma, əlləmə: göğüsləmə. döşləmə

ƏLLƏMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Əllemek"den f.is.

ƏLLƏMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. məh. Daş, qaya.
0 Başına əlləmə düşsün
qarğış ifadesi. [Hürü:] Evin yıxılsın, Mələk xanım, başına əlləmə düşsün, Mələk xanım, dincəldinmi? N.Vezirov.

ƏLLƏMƏ : Turuz Dictionary

qollama. sağançılıq. sağmaçılıq. kolonyalizm. iste'marçılıq. müstə'mərəçilik.
qolluq. əllik. dəxalət.
bu əlliklər kəsilməsə işi yoluna gedməz.
gizli əlliklər

ƏLLƏMƏ : Turuz Dictionary

qollama. sağançılıq. sağmaçılıq. kolonyalizm. iste'marçılıq. müstə'mərəçilik.
qolluq. əllik. dəxalət.
bu əlliklər kəsilməsə işi yoluna gedməz.
gizli əlliklər

ƏLLƏMƏ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. [daş, qaya] a big stone, rock II. palpation; handling; touching; feeling with the hand

ƏLLƏMƏ : Az Turkish Farsi

نوازش
دست زنی
لمس
سنگ
صخره