Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİ

ƏMİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

amca. ağadayı. ağdayı

ƏMİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ağay. əkey. bayka. əki. əməki. tağa.
amca. ata qarnaş.
çəçə

ƏMİ : Turuz Farsca - Türkce

abağa atanın qardaşına söylənən ad

ƏMİ : Turuz Farsca - Türkce

tuşata

ƏMİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Atanın qardaşı. çünki Fərəc xan Bağır xanın əmisi oğlu və damadıdır, heç bir əmrdə onun rəyinə müxalifət etməz. M.F.Axundzade.
.Əmiləri dövləti bir ilin içində dağıtdılar, axırda bir barmaqhesabı göstərdilər. C.Memmedquluzade.
Yaşlı, yaxın adama müraciet kimi işle-dilen söz. Əmi, saat neçədir?
[Sona:] Əmi, bizim bu Qadiryaman qorxur. Ə.Əbülhesen. // Hörmet üçün özünden yaşlı kişinin adına qoşulur. Iki saatyol gedib Qasım əmi yetişdi Təzəkəndə... C. Memmedquluzade.

ƏMİ : Turuz Dictionary

əmi. dərmanı. ilacı.
hər çilgən baradurur bir əmi, yalnız ölümdurur tapılmaz əmi. (çilgən: çiləgin: dərdin). (baradurur: olmuş olur).
doğuzdan dayı, öküzdən əmi olmaz.
hər çiləgin baradurur bir əmi, yalnız ölümdurur tapılmaz əmi. (çiləgin: dərdin). (əmi: dərmanı. ilacı)

ƏMİ : Turuz Dictionary

abıca.umay. uma. abağa. atanın qardaşına söylənən ad

ƏMİ : Turuz Dictionary

tuşata

ƏMİ : Turuz Dictionary

əmi. dərmanı. ilacı.
hər çilgən baradurur bir əmi, yalnız ölümdurur tapılmaz əmi. (çilgən: çiləgin: dərdin). (baradurur: olmuş olur).
doğuzdan dayı, öküzdən əmi olmaz.
hər çiləgin baradurur bir əmi, yalnız ölümdurur tapılmaz əmi. (çiləgin: dərdin). (əmi: dərmanı. ilacı)

ƏMİ : Turuz Dictionary

abıca.umay. uma. abağa. atanın qardaşına söylənən ad

ƏMİ : Turuz Dictionary

tuşata