Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİR

ƏMİR : Arin Turkish Etimology Dictionary

buyruci. hakim. fərmançı.
qırağı. sis. inğir.
atabəy. ulqan, uca ustad.
istək. əğik. həvəs.
carlık. buyruq. yarlıq

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

ağa başlıq. bos. rəis

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

ardalı

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

ardalu

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

atılqı buyruq. fərman. dəstur.
atılğız olsun.
atılqı düşmək: fərman çıxmaq

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

aşa vali

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

aşbuğ

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

aşçı əmələ başı

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

aşqal fərman

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

aşlıq qamander. kumandar. rəis

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

əy baş. bəy. rəis. hakim. vəli. pirəns. başlıq

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

uruq buyruq. ardalı. ardalu. yönətici

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

uyruq

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

carlık

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

darğa

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

iş başı rəis

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

qadaq hakim

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

paşa

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

salar

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

yalığ buyruq. buruq

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

yarğa divan başı

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

yarquci

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

yarlık

ƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

yönətici

ƏMİR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif [ər.]
Bir tayfanın ve ya öl-kenin başçısı. Qəbilənin əmiri.
Şairin qə-zəllərinə məftun olmuş Dərbənd əmiri onu bu xaraba kənddən öz sarayına dəvət edir. Ə.Memmedxanlı.
tar. Bezi Şerq hökumetlerinin başçı-larına ve yüksek vezifeli şexslere resmi olaraq verilen ad. Qabaq cərgələrdə əmir-lər, vəzirlər və kübar ailələr yerləşmişdi.
M.S.Ordubadi.

ƏMİR : Turuz Dictionary

əmil. həmil. yamıl. usul. yumuş

ƏMİR : Turuz Dictionary

əmil. həmil. yamıl. usul. yumuş