Multilingual Turkish Dictionary

ƏNƏNƏ

ƏNƏNƏ : Azerbaijani English Dictionary

i. tradition; ənənəyə görə by tradition

ƏNƏNƏ : Turuz Farsca - Türkce

ənənəçi

ƏNƏNƏ : Turuz Farsca - Türkce

dəğrik

ƏNƏNƏ : Turuz Farsca - Türkce

edik
yeni ediklər keçmişləri üstələmiş

ƏNƏNƏ : Turuz Farsca - Türkce

gələnək

ƏNƏNƏ : Turuz Farsca - Türkce

gəlnək gələnək. ürf

ƏNƏNƏ : Turuz Farsca - Türkce

ortuş törə

ƏNƏNƏ : Turuz Farsca - Türkce

ötavın əsgik avın. rəsm rusum. qədim adət, aşın

ƏNƏNƏ : Turuz Farsca - Türkce

törə

ƏNƏNƏ : Turuz Farsca - Türkce

yenik enik. törə. adət. rəsm

ƏNƏNƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Tarixen meydana gele-rek nesilden-nesle keçen adetler, exlaq normaları, görüşler, zövqler ve s. Pis ənə-nələri ortadan qaldırmaq. Azərbaycan xal-qının gözəl ənənələri var. Teatrımızın özünə məxsus ənənələri vardır. // Cemiyyetde, heyatda, meişetde ve s.-de müeyyenleşib sabitleşmiş qayda, üsul, norma, deb. Ənənə halını almaq.
[Nüşabe:] Bilər öz həddini, artıq anlar; Hər elin ənənəsi, mənliyi var. A.Şaiq. Ənənə uzun müddət ərzində bir neçə nəslin bədii dühası, coşqun yaradıcı əməyi nəticəsində yaranır.

ƏNƏNƏ : Turuz Dictionary

qaraqgörək. qargörək. gələnək görənək. rəsm o risum

ƏNƏNƏ : Turuz Dictionary

gələnək. dəğrik. törə. gəlnək. gələnək. ürf. yenik. enik. törə. adət. rəsm

ƏNƏNƏ : Turuz Dictionary

gələnək. törə.
gələnək görənək: adət ənənə. dəb, rəsm rusum

ƏNƏNƏ : Turuz Dictionary

qaraqgörək. qargörək. gələnək görənək. rəsm o risum

ƏNƏNƏ : Turuz Dictionary

gələnək. dəğrik. törə. gəlnək. gələnək. ürf. yenik. enik. törə. adət. rəsm

ƏNƏNƏ : Turuz Dictionary

gələnək. törə.
gələnək görənək: adət ənənə. dəb, rəsm rusum