Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDİŞƏLİ

ƏNDİŞƏLİ : Azerbaijani English Dictionary

s. anxious, troubled; əndişəli baxış / nəzər troubled look

ƏNDİŞƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

anğın düşüncəli

ƏNDİŞƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

maraqlı

ƏNDİŞƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

oyman dalman. dalğun. əfkarlı

ƏNDİŞƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

öykün əfkarlı

ƏNDİŞƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

üzüntülü
üzüntülü kişi

ƏNDİŞƏLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif Əndişesi, üreyinde fikri olan; derdli, qayğılı, iztirablı. Əndişəli adam.
Sonra qızın gözləri ovçunun əndi-şəli və sualedici baxışlarına sataşarkən, o, dilə gəldi. Ə.Memmedxanlı.

ƏNDİŞƏLİ : Turuz Dictionary

qayqın

ƏNDİŞƏLİ : Turuz Dictionary

qayqın