Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNCƏK

ƏRİNCƏK : Azerbaijani English Dictionary

s. lazy; indolent; ərincək adam lazy man / person; idler, lazy bones d. d.; ərincək fəhlə an indolent worker

ƏRİNCƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Tenbel, kahal, başısoyuq, canını işe vermeyen. Şişman məmur uzun bir sükutdan sonra ərincək (z.) halda ağır-ağır sözə başladı. M.Hüseyn.

ƏRİNCƏK : Turuz Dictionary

təmbəl. ərinti kişi: ərincək kişi.
üşəncək

ƏRİNCƏK : Turuz Dictionary

-ərincək olma: sust təprəşmə. (tutarlı, qayın ( müsəmməm, ciddi) ol. (batman otur, yüngül dur). (bulut olsan yoldaş olar yel sənə)

ƏRİNCƏK : Turuz Dictionary

təmbəl. ərinti kişi: ərincək kişi.
üşəncək

ƏRİNCƏK : Turuz Dictionary

-ərincək olma: sust təprəşmə. (tutarlı, qayın ( müsəmməm, ciddi) ol. (batman otur, yüngül dur). (bulut olsan yoldaş olar yel sənə)

ƏRİNCƏK : Az Turkish Farsi

صتنبل. خجول. کمرو. شرمگین. راحت طلب. از زیرکار در رو