Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNTİ

ƏRİNTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

< əğinti. əğələrkən (ərələrkən) çıxan töküntü. ərə xırdası

ƏRİNTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğinti.
ərədən (əğədən) çıxan incə talaş. pox.
dəmir əğintisi toprağ gübrələr: gücləndirər.
bayağı. bayaq. pəsəl. alçaqlıq. yamanlıq. yavalıq. çürüklük. pəsəlmə. pisəlmə. paslıq. fəsad.
ərimiş yağdan qalan torta. tortu.
üzüntü. tasa

ƏRİNTİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. tex. İki ve ya bir neçe metal (yaxud başqa cisimler) eridildiyi zaman onların qarışması neticesinde alınan xelite. Yüngül ərintilər. Qızıl ilə mis ərintisi.
Təyyarələrin qanadını yüngül ərintilərdən hazırlamaq üçün on minlərlə qaynaq etmək tələb olunduğu halda, plastik kütlədən bütöv qanadlar hazırlanır. P.Rüstemov.

ƏRİNTİ : Turuz Dictionary

ərintik. çəkingən. götü boş. nərsiyə, yağrıq, yarıq, yanıq, rağib olmayan

ƏRİNTİ : Turuz Dictionary

ərintik. çəkingən. götü boş. nərsiyə, yağrıq, yarıq, yanıq, rağib olmayan

ƏRİNTİ : Azerbaijani English Dictionary

i.
[xəlitə] alloy;
[ərimiş kütlə] fusion

ƏRİNTİ : Az Turkish Farsi

امذاب. مواد مذاب