Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİTMƏK

ƏRİTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

(bax > əğitmək).
yuşatmaq. suyuqlatmaq. bitirmək. tükətmək. xəşləmək. sindirmək.
yoxlamaq. yox edmək.
sızıtmaq. sızdırmaq. sızğırmaq.
arıqlatmaq. zayıflatmaq.
ərələmək. qırmaq.
qoyun ərit: qoyun kəs

ƏRİTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

sızğırmaq. sızırmaq.
sındırmaq. sindirmək.
qatılıqdan çıxarıb sıvıqlaşdırmaq, suyuqlaşdırmaq, yumşatmaq. donu çözütmək, açıtmaq.
aşındırmaq. əğritmək. əsgitmək. püskürtmək. kövnətmək > köhnətmək. çürütmək. yarparıtmaq. yıpratmaq.
bir durumdan etgilətmək, mütəəssir edmək. bir duruma aldırtmaq.
sındırmaq. sindirmək. həzm, təhlil edmək.
süzütmək. sozdurmaq. açıtmaq. arıqlatmaq. gücdən düşürmək.zayıflatmaq.
bitirmək. sonuclamaq. tamamlamaq. sonətmək ( < sona ərdirmək). çıxışqımaq. tükətmək. yoxatmaq. yox edmək. süpürtmək.
sorunu ərit qutar.
sözüvü ərit: aç.
yetiştirmək. yaşartmaq. yəşərtmək. çatqırmaq.
arığlatmaq. indirmək. endirmək. incəltmək. zayıflətmək.
aclıq onu çox endirmiş.
bala bala endirib yoxa çıxacaq

ƏRİTMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Heraret tesiri ile berk, yaxud donmuş halda olan şeyi maye halına salmaq. Yağ əritmək. Qır əritmək. Mumu əritmək. Qurğuşunu əritmək. Buzu əritmək.
[Xoca Əziz] ocağı asıb qır-saqqızı tökdü tiyana, əridib elədi mum kimi. "Koroğlu". Dağda ərit qarları; Bağda ərit qarları. M.Ə.Sabir. Qərənfil xala yağı əritmək üçün sapılcanı ocağın üstünə qoydu. Ə.Veliyev.
Hezm etdirmek, hell etmek. Istisu xö-rəyi yaxşı əridir.
[Bürceliyev:] Əritməkdə, həzmə verməkdə bu Ağbulaq turşsuyunun əsla misli-bərabəri yoxdur. S.Rehimov.
İşe getmeyen malı cürbecür yollarla işe vermek, satmaq. Köhnədən qalan malları əritmək.
O, möhkəm inanır ki, iki ton buğdanı lap iki həftədə əridər. "Kirpi".

məc. Arıqlatmaq, üzmek; arıqlamasına, zeiflemesine, elden düşmesine sebeb ol-maq. Nola qeyrət atəşi canım əritsə mum tək. Füzuli. Gürşadı əridən araqla papiros idi. Ə.Veliyev.
məc. Utandırmaq. Sözlərim onu utan-dırıb əritdi.
məc. Yavaş-yavaş batırmaq. Gözüm-dən günlər keçir əsrlərə bərabər; Zülmətləri əridən, qaynar şəfəqli günlər. R.Rza. Tiflis üzərində boranlı bir qış günü qanadlarını geniş açıb, ətrafı qəmgin bir yalqızlıq içində əridirdi. M.Hüseyn.
məc. Hiss edilmeden keçirmek. Son-ralar o, gecələrini bu çırağın işığında əridər və sübhə kimi kənddə yalnız bu pəncərədən işıq çəkilməzdi. Ə.Memmedxanlı.
dan. Xerclemek, korlamaq, israr etmek (esasen pul haqqında). Varis hər dəfədə uduz-mağa vəpulları əritməyə başladı. A.Şaiq.

ƏRİTMƏK : Turuz Dictionary

süzütmək. sızıtmaq.
buz sızıtmaq

ƏRİTMƏK : Turuz Dictionary

əritləmək > irdələmək. təktükləmək. təktikləmək. təktihləmək. təhlil, bərrəsi edmək

ƏRİTMƏK : Turuz Dictionary


düz, uğurlu çağına vardırıb, düşürüb açmaq, çözmək, əritmək, həll edmək:
çalımına gətirmək. yerinə salmaq

ƏRİTMƏK : Turuz Dictionary

ərgitmək. öldürmək. ortadan qaldırmaq. məhv edmək.
soyuq tüm əkini öldürdü

ƏRİTMƏK : Turuz Dictionary

açmaq.
zəiflətmək.
xırdalamaq. əğirmə. sərf edmək.
öğrətmək. eyitmək. becərmək. tərbiyət vermək.
səni becərən atan batsın..¶-başına yağan qarı əritmək. (.
işlərin çözməklə uğraşmaq.
başına gələnləri keçirmək.
qocalıqla keçinmək)

ƏRİTMƏK : Turuz Dictionary

ərətmək. ərə vermək. evləndirmək

ƏRİTMƏK : Turuz Dictionary

ərmək. uzatmaq.
qıçların ərmiş oturmuş

ƏRİTMƏK : Turuz Dictionary

ərgitmək. qavurmaq. qovurmaq. qordamaq. saçıtmaq. saçdırmaq. pərişan edmək. qağıtmaq. qırğıtlamaq. tələf, pamal edmək. məhv edmək.
əritləmək > irdələmək. oğarmaq. oğarlamaq. paylamaq. açmaq. təcziyə təhlil edmək.
ortasın bulmaq. açmaq. həll edmək

ƏRİTMƏK : Turuz Dictionary

süzütmək. sızıtmaq.
buz sızıtmaq

ƏRİTMƏK : Turuz Dictionary

əritləmək > irdələmək. təktükləmək. təktikləmək. təktihləmək. təhlil, bərrəsi edmək

ƏRİTMƏK : Turuz Dictionary


düz, uğurlu çağına vardırıb, düşürüb açmaq, çözmək, əritmək, həll edmək:
çalımına gətirmək. yerinə salmaq

ƏRİTMƏK : Turuz Dictionary

ərgitmək. öldürmək. ortadan qaldırmaq. məhv edmək.
soyuq tüm əkini öldürdü

ƏRİTMƏK : Turuz Dictionary

açmaq.
zəiflətmək.
xırdalamaq. əğirmə. sərf edmək.
öğrətmək. eyitmək. becərmək. tərbiyət vermək.
səni becərən atan batsın..¶-başına yağan qarı əritmək. (.
işlərin çözməklə uğraşmaq.
başına gələnləri keçirmək.
qocalıqla keçinmək)

ƏRİTMƏK : Turuz Dictionary

ərətmək. ərə vermək. evləndirmək

ƏRİTMƏK : Turuz Dictionary

ərmək. uzatmaq.
qıçların ərmiş oturmuş

ƏRİTMƏK : Turuz Dictionary

ərgitmək. qavurmaq. qovurmaq. qordamaq. saçıtmaq. saçdırmaq. pərişan edmək. qağıtmaq. qırğıtlamaq. tələf, pamal edmək. məhv edmək.
əritləmək > irdələmək. oğarmaq. oğarlamaq. paylamaq. açmaq. təcziyə təhlil edmək.
ortasın bulmaq. açmaq. həll edmək

ƏRİTMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f.
[metalı] to melt [d.], to found [d.], to fuse [d.];
[qarı] to thaw [d.], to melt [d.];
[yağı, mumu və s.] to melt [down d.]; [piyi] to render [d.];
[məhlulda] to dissolve [d.];
[həzmə vermək] to digest [d.]

ƏRİTMƏK : Az Turkish Farsi

ذوب کردن
حل کردن
به حال مایع در آوردن
آب کردن
فروختن
خرج کردن
مصرف کردن
لاغر کردن
آب کردن گوشت و چربی بدن
هضم کردن
به تدریج محو کردن و از بین بردن