Multilingual Turkish Dictionary

ƏRŞİNLƏMƏK

ƏRŞİNLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

arşınlamaq. ( < ərmək: uzanmaq). açıq addımlarla, çapıq yerimək

ƏRSİNLƏMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Ərsinle qazımaq (qazı-yıb çıxarmaq). Qazanın dibini ərsinləyib qaz-maqları çıxarmaq.

ƏRSİNLƏMƏK : Turuz Dictionary

uşuqmaq. oysunğmaq. oysunmaq. arzınlamaq. arzulamaq. öznəmək. könülləmək. könlünə, meylinə düşmək. nərsə üçün darıxmaq. həvəslənmək.
ölkəyə qayıtmağı uşuqdum

ƏRSİNLƏMƏK : Turuz Dictionary

uşuqmaq. oysunğmaq. oysunmaq. arzınlamaq. arzulamaq. öznəmək. könülləmək. könlünə, meylinə düşmək. nərsə üçün darıxmaq. həvəslənmək.
ölkəyə qayıtmağı uşuqdum

ƏRSİNLƏMƏK : Az Turkish Farsi

مصبا کاردک تراشیدن