Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏFƏ

ƏRƏFƏ : Azerbaijani English Dictionary

i. eve; yeni il ərəfəsi New Year;s eve; ərəfədə on the eve; ərəfəsində on the eve [of]

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

açan iftitah

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

açılıq başlanqıc

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

açılış uvertür

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

açış

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

aldı

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

alığ astana. açtana. açyana. nərsənin giriş, açılan yeri, çağı, orunu, movqei.
bayram alığı

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

astan (< ast: alt)

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

astana (< ast: alt)

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

ayvarış köy. köv. girinti. astna

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

arca

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

asağ

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

asağa

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

asağu

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

astam

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

aşlam

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

aşlanış

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

aşlanqıc

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

aşlıq giriş

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

aşram

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

dalan

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

dalğuc > dəhliz

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

dalov nərsənin girişi, başlanqıcı

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

dəğcə

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

dəğic

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

dəğiş

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

əvvəl

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

gircə

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

girəcə

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

girəcək

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

girgi

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

girgü

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

girinti

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

giriş

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

girişik

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

girmə dönəmi
kitab sərgi girgisində.
bayram, sürən girgisində.
yaz, yay, güz, qış girgisində.
devri girgisində.
oxu girgisi: təhsil hazırlığı

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

girşik

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

girvə

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

gülmə

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

gülüş

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilək

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilkə

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

köçüşlük

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

köçüşüş

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

köv

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

köy

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

öncə

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

önqsıra

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

önqyani

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

önsıra
bayram önsırasında hər kim öz eviylə uğraşır

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

sərim

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

tutuş
bayram tutuşunda: bayram ərəfəsində

ƏRƏFƏ : Turuz Farsca - Türkce

yola düşüş

ƏRƏFƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Bayramdan evvelki gün, bayram axşamı. Bayram ərəfəsi. // Her hansı bir hadiseden qabaqkı vaxt.
[Cemile] özü-nə həyat yoldaşı intixab etmək ərəfəsində idi. S.Hüseyn. Atabəy məmləkətləri müha-ribə ərəfəsində idi. M.S.Ordubadi. Sonra isə o, sanki neft mədənlərində, buruqlar meşə-sində itmiş və müharibə ərəfəsində böyük bir mədənin müdiri vəzifəsinə qədər yüksəl-mişdi. Ə.Memmedxanlı.

ƏRƏFƏ : Turuz Dictionary

ərəkə. tutuş.
bayram tutuşunda: bayram ərəfəsində

ƏRƏFƏ : Turuz Dictionary

ərəkə. tutuş.
bayram tutuşunda: bayram ərəfəsində