Multilingual Turkish Dictionary

ƏRZAQ

ƏRZAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

aşlıq

ƏRZAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

azıq tuz. yiyəcək

ƏRZAQ : Turuz Farsca - Türkce

öğün

ƏRZAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "rizq" söz. cemi] Yeyi-lecek şeyler, yeyinti mehsulları. Ərzaq ehti-yatı. Ərzaq bolluğu. Ərzaq mağazası. Ərzaq anbarı.
Ağanın pambıq, ərzaq və xuşgəbar karvanının başı, ayağı məlum olmayırdı.
Ə.Haqverdiyev. Iraq və Bağdad qoşunu bütün qərargahını və ərzaq şeylərini, silah və yük mallarını buraxıb nizamsız vəpozğun bir surətdə qaçmışdı. M.S.Ordubadi. Biz çalışırıq ki, nə qədər mümkünsə, ərzaq şey-lərimiz çox olsun. M.İbrahimov.
0 Ərzaq sapalağı tar.
Rusiyada
ci iller herbi kommunizm dövründe erzaq tedarükü sistemi.

ƏRZAQ : Turuz Dictionary

aşlıq. alzuq. azuqə.
öğün

ƏRZAQ : Turuz Dictionary

azıq. qazıq. yeyəcək

ƏRZAQ : Turuz Dictionary

aşlıq. alzuq. azuqə.
öğün

ƏRZAQ : Turuz Dictionary

azıq. qazıq. yeyəcək

ƏRZAQ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. food-stuffs, provisions, victuals [ ˌvɪtlz], rations II. s. food; ərzaq məhsulları foodstuffs, food products; alimentary products; ərzaq mağazası grocery [store]; provision / food store amer.; ərzaq malları / şeyləri foodstuffs; ərzaq təchizatı ration / food supply; ərzaq istehsalı food production; ərzaq anbarı food storehouse, food depot; ərzaq ehtiyatı food store