Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİL

ƏSİL : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > əsir.
özdək. maddə. təməl. yapı. quruluş. oluş. soylu. soysal

ƏŞİL : Arin Turkish Etimology Dictionary

aşıl.
əş. dost.
aşıl.qohum. qatnaş. qatım

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

açıq

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

araq

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

arıc

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

arıq

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

arın

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

arınc

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

arış

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

arıt

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

ax > əsl

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

aştın bədii. orijinal

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

ayul

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

əsit

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

itin həqiqi. otantik.
arvad alsan bitin al

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

damarlı soylu

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

düz

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

ilkəl

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

incə

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

irk əzəl. qədim. əsli. bikr

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

köhər arğımıq

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

qolay

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

nazik

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

özgün
özgün yasma. əsil nusxə.
özgünlüyün qorumaq

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

sayğur

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

sığ

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

sıy

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

sıyğın

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

süssüz

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

təməl bəsit

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

törək

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

yalxı

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

yalxoy

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

yalın

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

yasik > nazik

ƏSİL : Turuz Farsca - Türkce

yörək

ƏSİL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Əsas, temel, özül, bü-növre. Əsli çürükdür. // Mahiyyet, kök. Işin əsli budur.
sif. Əsilli, necabetli, esil-necabet sa-hibi, necib. Əsil adam.
Əsil al, çirkin ol-sun; Bədəsil gözəl alma. (Ata. sözü). Ovlad nəcib, əsil (z.) çıxsa; Xoşbəxt olar həm ata-lar. N.Refibeyli.
Menbe, çıxış, başlanğıc. Bu işin əsli 20 il qabaqdan hesab edilməlidir // məc. He-qiqet, gerçeklik, doğruluq. Bu xəbərin əsli yoxdur.
[Müellim:] Sizin barənizdə yeni bir söz eşitmişəm. Amma bilmirəm, əsli var, ya yox. Ə.Veliyev.
Suret, yaxud tercüme olmayan, ilk ha-lında olan yazı; orijinal. Surəti əslinə uyğun-dur. Məqalənin əsli. Məktubun əsli. // Sif. menasında. Əsil məktubu isə yenə də Toğ-rula göndərmək lazımdır. M.S.Ordubadi.
sif. Heqiqi, doğru, düzgün. Əsil adın nədir? Əsil gözəl buna deyərlər. Əsil mə-rəkə başlandı. □ Əslinə baxsan (baxdıq-da qalanda)
eslinde, heqiqetde, heqi-qete geldikde. Əslinə baxsan, günah onda-dır. // Heqiqeten, ne cür lazımsa, o cür, bir şeyin en yaxşı nümunesini, idealını temsil

eden, heqiqi. Əsil sənətkar. Əsil insan. Əsil şair.
[Nadir bey:] Lakin yenə təkrar edirəm, məncə; Əsil qəhrəmanlıq yara bağ-lamaqdadır, abad etməkdədir. H.Cavid. // Başlıca, esas, en mühüm. Əsil məsələ bu-dur. Əsil mətləbə keç. Onun əsil sənəti müəllimlikdir.
Tahir nə qədər fikirləşirdisə də, əsil mətləbini demək üçün münasib bir ifadə tapa bilmirdi. M.Hüseyn. // Heqiqe-ten, gerçekden. Əsil iş görən kənarda qalıb.
Nesil, soy, neseb, menşe. Əslin qara-bağlıdır; Sinəm çarpaz dağlıdır; Nə gedən var, nə gələn; Deyən, yollar bağlıdır? (Bayatı). Mən də öyrəndim ki, [qızın] əsli mərdəkanlıdır. S.Hüseyn. Bir gün dedim:
Gözəlim; Sənin əslin haralı? Ə.Cavad.
sif Ən birinci, en köhne, ilk. Onun əsil vətəni Qarabağdır. Əsil yurduna dönmək.
sif Xalis, saf, temiz, qatışıqsız. Əsil kərə. Əsil motal pendiri. Əsil qızıl. Əsil şal parça.
Xonçada olar.. üçpudqənd, birpud şirni və bir ədəd əsil tirmə şal. R.Əfendiyev.
Mehz, hemin, lap. [Qasım:] Əsil bu pal-tarda oynamaq lazımdır. S.Rehman.
Əslində şeklinde
1) kökünde,
bünövresinde; 2) ibtidada, başlanğıcda, lap
evvelinde. Əslində o, dərzi olmuşdur. Əs-
lində o, xanəndə idi; 3) heqiqetde, esline ba-
xılarsa. Əslində o da bu fikirdə idi.
Əslində
anası onlara çox az-az görünər. S.Rüstem.
Əslində isə rəisin hirsi soyumadı. Mir Celal.

ƏŞİL : Turuz Dictionary

adıl. mütəşabeh..¶-adıl əşil: tay bərabər

ƏŞİL : Turuz Dictionary

adıl. mütəşabeh..¶-adıl əşil: tay bərabər

ƏSİL : Azerbaijani English Dictionary

s.
[nəcib, nəcabətli] noble; [i.s.] of noble origin, [i.s.] of lofty lineage; əsil adam a noble man* / person;
bax əsl II