Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRLİK

ƏSİRLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

alamanlıq. almanlıq. qaptıvlıq. qapıqlıq. qapızlıq. qapnıqlıq. qapışlıq. qapnışlıq. qapqışlıq. tutuqluq. tutnuqluq

ƏSİRLİK : Turuz Farsca - Türkce

alamanlıq

ƏSİRLİK : Turuz Farsca - Türkce

almanlıq

ƏSİRLİK : Turuz Farsca - Türkce

oğallıq əsarət

ƏSİRLİK : Turuz Farsca - Türkce

düşgünlük

ƏSİRLİK : Turuz Farsca - Türkce

qapıqlıq

ƏSİRLİK : Turuz Farsca - Türkce

qapışlıq

ƏSİRLİK : Turuz Farsca - Türkce

qapızlıq

ƏSİRLİK : Turuz Farsca - Türkce

qapqışlıq

ƏSİRLİK : Turuz Farsca - Türkce

qapnıqlıq

ƏSİRLİK : Turuz Farsca - Türkce

qapnışlıq

ƏSİRLİK : Turuz Farsca - Türkce

qaptıvlıq

ƏSİRLİK : Turuz Farsca - Türkce

tutnuqluq

ƏSİRLİK : Turuz Farsca - Türkce

tutuqluq

ƏSİRLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Əsir düşmüş adamın hal ve veziyyeti, bu veziyyetde keçirilen heyat. Əsirlikdən qayıtmaq. Əsirlikdə olmaq. Əsir-lik həyatı.
[Şofer:] Qardaşımdan əlimi üz-müşdüm.
.Sən demə, partizan olubmuş.
Əsirlikdən qaçıb, düz iki il vuruşub.. M.Hüseyn.
."Əsir" sözünün özü, "əsirlik" məfhumunun özü dəhşətlərin ən böyüyü idi. Ə.Əbülhesen.
Kölelik, qulluq, mehkumluq, dustaqlıq, esaret. Əsirlik həyatı. Əsirlikdən qurtar-maq.
[Bedel:] Bircə qeydim bacımın əsirlikdən qurtarmasıdır. Ə.Haqverdiyev. O, heç bir vaxt əcnəbi himayəsində qaza-nılan istiqlalın əsirlikdən ibarət olduğunu anlamır. M.S.Ordubadi. [Elxan:] Lakin kim bilir, yazıq Solmaz indi əsirlikdə nələr çəkir. C.Cabbarlı.

ƏSİRLİK : Turuz Dictionary

əsarət. tutum. tutunluq.tutuluq. boğallıq

ƏSİRLİK : Turuz Dictionary

əsarət. tutum. tutunluq.tutuluq. boğallıq

ƏSİRLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. [müst. və məc.] captivity; əsirlikdə olmaq to be* in captivity; əsirlikdə saxlamaq to hold* [d.] captive